به سایت هیئت نبی اکرم (ص) خوش آمدید.

آدرس:

تهران.محله تختی.خیابان رجایی.خیابان ابریشم. خیابان تختی.کوچه57 .پلاک 7

تلفن تماس:

09124142741

ایمیل:

info@nabieakram.ir

وظایف، فعالیتها و تفریحات زنان

وظایف، فعالیتها و تفریحات زنان

وظایف، فعالیتها و تفریحات زنان

الف- وظایف زنان در خانواده :
۱- خانه داری :
یعنی مدیریت بعد مادی و فیزیکی خانه.
۱-۱- نگهداری فضای مادی خانه به بهترین شکل ممکن شامل پاکیزگی، منظم کردن، زیبا سازی فضای خانه
۱-۲- رسیدگی به موضوع خوراک و پوشاک افراد خانواده متناسب با توان مادی و نیاز و مطلوبیت افراد خانواده
۲- شوهر داری:
۲-۱- با لبخند و طراوت برخورد کردن با همسر.
۲-۲- شنیدن حرفهای همسر و ابراز فهم، ابراز هماهنگی و احیانا هم دردی با ایشان.
۲-۳- رفع نیازهای مادی همسر مانند خوراک و … با توجه به وضعیت فیزیکی و بدنی او در حد توان.
۲-۴- توجه و برخورد متناسب به کارهایی که مرد برای جلب توجه همسر خود انجام می دهد تا خود را برای او مطرح کند.
۲-۵- توجه به موضوعات جنسی همسر و ارضای آن در هر زمان که ایشان احساس نیاز نماید در حد توان.
۲-۶- پاکیزه کردن خود همیشه و معطر و زیباسازی خود در حد توان مادی برای همسر.
۲-۷- همانطور که مرد کارهایی انجام می دهد تا جلب توجه همسر خود را بنماید زن نیز متناسب با نیاز شخصیتی خود کارهایی را انجام دهد که موجب جلب توجه و ایجاد کشش در مرد خود شود مانند ناز کردن به جا، عشوه، عرضه جنسی خود به همسر طبق غریزه شخصیتی زنانه و کلیه کارهایی که می داند برای همسرش جذابیت دارد تا همانطور که زنان می خواهند همسر خود را مقهور خود کرده و از توجه به دیگر زنان رویگردان نماید. تمام این کارها باید متناسب با شخصیت زن بوده و برای او دوست داشتنی باشد.
۳- تربیت و نگهداری از فرزند:
۳-۱- تربیت و نگهداری از فرزند در طفولیت و کودکی.
۳-۲- آموزش دیدن و فراگیری چگونگی تربیت فرزند و عدم اکتفا به دانسته های عامیانه خود.
۳-۳- همراهی با شوهر در تربیت فرزند پسر در سنین نوجوانی و جوانی.
۳-۴- تربیت فرزند دختر در سنین نوجوانی و جوانی.
۴- فعالیتهای برتر:
این فعالیتها نباید مانع از فعالیتهای اصلی فرد که در سه بند گذشته گفته شد شوند
۴-۱- فعالیتهای علمی
۴-۲- فعالیتهای هنری
۴-۳- فعالیتهای جهت کسب درآمد
۴-۴- فعالیتهای آموزشی
۴-۵- فعالیتهای مذهبی
۴-۶- فعالیتهای سیاسی
۴-۷- فعالیتهای اجتماعی
۴-۸- فعالیتهای ورزشی
۴-۹- فعالیتهای دیگر فرهنگی

ب- فعالیتهایی که زنان باید انجام دهند:
۱- در حیطه فکر:
۱-۱- آموزش دیدن در زمینه خانه داری: آشپزی، زیباسازی خانه( ۵S)
۱-۲- آموزش دیدن در زمینه شوهر داری: شناخت شخصیت و روحیه مردان، آموزش معاشرت صحیح، آموزش روابط جنسی، ایجاد جذابیتهایی در خود جهت دلبری از شوهر خود.
۱-۳- آموزش دیدن در زمینه آراستگی و زیباسازی خود: از طریق آرایش صورت و آراستگی بدن و لباس
۱-۴- آموزش دیدن در زمینه تربیت و نگهداری فرزند: در دوره های شیرخوارگی، کودکی و دوره های نوجوانی، جوانی و پس از ازدواج برای فرزندان دختر.
۱-۵- آموزشهای ضروری اعتقادی و مذهبی: اصول دین ، فروع دین، اخلاق، خود شناسی، آداب معاشرت
۱-۶- گرفتن دیپلم و در صورت توان تحصیلات بالاتر که بی تناسب با شخصت زنان نباشد.
۱-۷- آموزشهای دیگر در صورتی که وقت اضافی داشته باشد.
۲- در حیطه قلب:
۲-۱- خود سازی در جهت الوهیت و زمینه های مذهبی و اعتقادی
۲-۲- آمادگی خود برای قرار گرفتن در زندگی مشترک و مواجهه با شخصیت متضاد با خود به نام شوهر: در زمینه معاشرت با مرد، در زمینه جنسی

ج – تفریحات زنان :
۱- دیدار و معاشرت با دوستان و نزدیکان مورد محبت.
۲- ورزشهای زنانه در محیطی زنانه مانند استخر ، بدن سازی و …
۳- معاشرت با همسر و روابط زناشویی.
۴- تربیت و نگهداری از فرزند.
۵- رسیدگی به خود در زمینه های زیباسازی و آراستگی خود.
۶- تحصیل علم و آموزشهای بیان شده.
۷- انجام “فعالیت های برتر” و مورد علاقه.
۸- و در صورت توان مسافرت کردن، انجام فعالیتهای مذهبی دسته جمعی و …
کسانیکه چنین زندگی می کنند در سنین ۳۰ به بعد به توانمندی خواهند رسید که برای فرزندان خود و افراد دیگر الگو شده و توانایی آموزش و راهنمایی آنان در بسیاری از امور زندگیشان را خواهند داشت که این وضعیت برای فرد، بسیار مطلوب و ارضا کننده خواهد بود.