به سایت هیئت نبی اکرم (ص) خوش آمدید.

آدرس:

تهران.محله تختی.خیابان رجایی.خیابان ابریشم. خیابان تختی.کوچه57 .پلاک 7

تلفن تماس:

09124142741

ایمیل:

info@nabieakram.ir

خدمت اسلام به زن

خدمت اسلام به زن

خدمت اسلام به زن
کتاب نظام حقوق زن در اسلام متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

اسلام بزرگترین خدمت ها را نسبت به جنس زن انجام داد. خدمت اسلام بزن‏ تنها در ناحیه سلب اختیار داری مطلق پدران نبود. بطور کلی به او حریت‏ داد، شخصیت داد، استقلال فکر و نظر داد، حقوق طبیعی او را برسمیت‏ شناخت. زن ایرانی می‏تواند نهضتی بپا کند که هم نو و دنیا پسند و منطقی باشد و هم از فلسفه مستقل چهارده قرنی خودش سرچشمه‏ گرفته باشد، بدون اینکه دست دریوزگی بطرف دنیای غرب دراز کرده باشد.
گامی که اسلام در طریق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب‏ زمین میگذرد و دیگران از آنها تقلید میکنند دو تفاوت اساسی دارد. اول در ناحیه روانشناسی زن و مرد است. اسلام در این زمینه اعجاز کرده است. تفاوت دوم اینکه در اینست که اسلام در عین آنکه زنان را به حقوق انسانیشان آشنا کرد و به آنها شخصیت و حریت و استقلال داد هرگز آنها را به تمرد و عصیان و طغیان و بدبینی نسبت به جنس مرد وادار نکرد. احترام پدران را نزد دختران، و احترام شوهران را نزد زنان از میان نبرد، اساس خانواده‏ ها را متزلزل نکرد. زنان را به شوهرداری و مادری و تربیت‏ فرزندان بدبین نکرد از طرفی دیگر برای مردان مجرد و شکارچی اجتماع که دنبال شکار مفت می گردند وسیله درست نکرد. زنان را از آغوش پاک شوهران و دختران‏ را از دامن پر مهر پدران و مادران تحویل صاحبان پست اداری و پولداران‏ نداد. کاری نکرد که از آن سوی اقیانوسها ناله‏ ها به آسمان بلند شود که ای‏ وای کانون مقدس خانواده متلاشی شد، اطمینان پدری از میان رفت، با این همه فساد چه کنیم؟ با این همه بچه‏ کشی و سقط جنین چه کنیم؟ با چهل‏ درصد نوزاد زنا چه کنیم؟ نوزادانی که پدران آنها معلوم نیست و مادران‏ آنها چون آن ها را در خانه پدری مهربان بدنیا نیاورده اند علاقه‏ ای به آنها ندارند و همینکه آنها را به یک مؤسسه اجتماعی تحویل می دهند هیچوقت‏ بسراغ آن ها نمی‏ آیند.