1398/11/26

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) در هیأت نبی اکرم (ص)

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/11/26

اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها

سخنرانی در مورد اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/11/21

عزاداری رحلت حضرت ام البنین (س)

عزاداری در موضوع رحلت حضرت ام البنین (س) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۸
1398/11/21

اهمیت خشنودی و رضایت خدا و راههای رسیدن به آن

سخنرانی در مورد اهمیت خشنودی و رضایت خدا و راههای رسیدن به آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۸
1398/11/12

اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان

سخنرانی در مورد اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۱
1398/11/11

مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س)

سخنرانی در مورد مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۹
1398/11/11

عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم

سخنرانی در مورد عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸
1398/10/19

عزاداری شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش

عزاداری شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش توسط آقای علی همای و منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۳
1398/10/19

عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش

سخنرانی در مورد عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۳