گريه در اعياد اهل بيت (ع)
تیر ۲۴, ۱۳۹۷

میلادها

کف زدن از نظر آیات قرآن و تاریخ سوال ۲۵- در اعیاد دیده می شود که کف می زنند. آیا اصلا در مورد کف زدن در […]