برچسب: کلمه لا اله الا الله همانند قلعه و دژ محکمی است که هر کس در آن داخل شود از عذاب در امان است .