چرا برای امامحسین عزاداری میکنند ؟
تیر ۲۴, ۱۳۹۷

اهمیت عزاداری

تاریخچه روضه خوانی سؤال: در مورد تاریخچه روضه خوانی و اینکه چرا اصلاً به این نام مصطلح شده است، توضیحاتی بیان فرمایید؟ جواب: شعر خواندن و […]