۱۳۹۷/۰۴/۲۴

سینه زنی، زنجیر زنی، قمه زنی و شبیه خوانی

احکام سینه زدن سؤال: معنی سینه زدن چیست؟ جواب: همان گونه که شخص عزادار در شدت ناراحتی بر سر و سینه خود می کوبد، سینه زن […]