۱۳۹۷/۰۴/۲۴

عمر انسان و کار تیمی در هیئت

بسم الله الرحمن الرحیم متن سخنرانی در هیأت نبی اکرم صلوات الله علیه تاریخ : ۱۴/۰۱/۸۹ ، شنبه شب موضوع سخنرانی : عمر انسان و کار تیمی […]