1397/04/24

پاکی و تزکیه

بسم الله الرحمن الرحیم متن سخنرانی در هیأت نبی اکرم صلوات الله علیه تاریخ : ۹/۱۱/۸۹ ، شنبه شب موضوع سخنرانی : پاکی و تزکیه   […]