۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سخنرانی شب سوم ماه محرم سال ۱۳۹۷

سخنرانی در موضوع معیت و همراهی امام معصوم برای رسیدن به تعالی و کمال فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی. در هیئت نبی اکرم (ص) در شب سوم محرم ۱۳۹۷٫
۱۳۹۷/۰۷/۰۸

سخنرانی شب دوم ماه محرم سال ۱۳۹۷

بیان موضوع معیت و همراهی امام معصوم برای رسیدن به تعالی و کمال فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی. در هیئت نبی اکرم (ص) در شب دوم محرم ۱۳۹۷٫
۱۳۹۷/۰۷/۰۷

آداب مجلس پیامبر

و آداب مجلس آن حضرت چنین بود که در هر مجلسى که مى نشست یاد خدا مى کرد در مجلسى نمى نشست و برنمى خاست مگر با یاد خدا و در مجلس جاى مخصوص براى خود قرار نمى داد و نهى مى فرمود از این، و چون داخل مجلس مى شد، در آخر مجلس که خالى بود مى نشست
۱۳۹۷/۰۷/۰۷

آداب برخوردهای اجتماعی حضرت محمد صلوات اللّه علیه و آله

رسول خدا(ص)، صاحبان علم و صلاح و اخلاق حسنه را گرامى مى داشت و شریف هر قوم را تألیف قلب مى فرمود و خویشان خود را احسان مى کرد بى آنکه ایشان را بر دیگران اختیارکند مگر به چیزى چند که خدا به آن امر کرده است و ادب هر کس را رعایت مى کرد و هر که عذر مى طلبید قبول عذر او مى نمود.
۱۳۹۷/۰۷/۰۷

انتخاب همسر

اساسی ترین شرط در انتخاب همسر هم کفو بودن است. این هم کفو بودن در تمام ابعاد وجودی و شخصیتی فرد باید وجود داشته باشد. هرچه هم کفو بودن بیشتر باشد و گستره بیشتری از ابعاد وجودی دو نفر با هم هماهنگتر , همانندتر و همسنختر باشد زندگی بهتر و با محبت تری نسبت به هم خواهند داشت چراکه ریشه محبت هم همسنخ بودن است.
۱۳۹۷/۰۷/۰۶

سخنرانی شب اول ماه محرم سال ۱۳۹۷

بیان موضوع معیت و همراهی امام معصوم برای رسیدن به تعالی و کمال فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی. در هیئت نبی اکرم (ص) در شب اول.
۱۳۹۷/۰۷/۰۴

چگونه محبت خدا را در خود افزایش دهیم؟

چگونه محبت خدا را در خود افزایش دهیم؟   زمانیکه انسان به خدا توجه کند و به خدا با رویکرد مثبت فکر کند این توجه و […]
۱۳۹۷/۰۷/۰۴

رسول خدا و علی (علیهما السلام) پدران این امت

رسول خدا و علی (علیهما السلام) پدران این امت حضرت محمد (ص) فرمودند: من (حضرت محمد) و علی ابن ابیطالب (علیهما السلام) پدران این امتیم. همانطور […]
۱۳۹۷/۰۷/۰۴

رسول خدا (علیه السلام) بهترین الگو

رسول خدا (علیه السلام) بهترین الگو شناخت ائمه (ع) همانا برای شما در رسول خدا اسوه حسنه ای است. (سوره احزاب – آیه ۲۱) معنای این […]