1398/12/17

مولودی خوانی میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع)

مولودی خوانی میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶
1398/12/17

اهمیت ماه رجب و عظمت امام علی (ع)

سخنرانی در مورد اهمیت ماه رجب و عظمت امام علی (ع) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶
1398/12/04

عزاداری شهادت حضرت عباس (ع) در هیأت نبی اکرم (ص)

عزاداری در موضوع شهادت حضرت عباس (ع) توسط آقای منصور افلاطونیان و نوجوان، مهدی کرمی در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۲
1398/11/26

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) در هیأت نبی اکرم (ص)

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/11/26

اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها

سخنرانی در مورد اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/11/12

اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان

سخنرانی در مورد اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۱
1398/11/11

مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س)

سخنرانی در مورد مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۹
1398/11/11

عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم

سخنرانی در مورد عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸
1398/08/21

وضعیت جامعه امروز جهانی برای ظهور حضرت مهدی (عج)

سخنرانی در مورد وضعیت جامعه امروز جهانی برای ظهور حضرت مهدی (عج) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۸/۱۷