1398/06/22

خدا و مؤمن

امام صادق عليه السّلام ميفرمود: مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك پيكرى كه هر گاه عضوى از آن دردمند شود، اعضاء ديگر هم احساس درد كنند و روحهاى آنها نيز از يك روحست و همانا روح مؤمن پيوستگيش بروح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد بخورشيد بيشتر است.
1398/06/22

مؤمنین و ائمه (ع)

امام صادق عليه السّلام فرمود: ما شخصى را مؤمن ندانيم تا آنكه از همه امر ما پيروى كند و خواهان آن باشد، همانا ورع از جمله پيروى امر ما و خواستن آنست، پس خود را بآن زينت دهيد. خدا شما را بيامرزد و بوسيله ورع بر دشمنان ما غلبه كنيد [آنها را در تنگنا گذاريد] خدا بشما رفعت بخشد.
1398/06/22

مومنین نسبت به هم

امام باقر عليه السّلام مى‏فرمود: مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است، زيرا خداى عز و جل مؤمنين را از سرشت بهشتى آفريد و از نسيم بهشت در پيكرشان دميد، از اين جهت مؤمنين برادر پدر و مادرى یکدیگرند.
1398/06/22

عملکرد مومن

امام صادق عليه السّلام فرمود: در ضمن آنچه خداى عز و جل بموسى بن عمران وحى كرد اين بود كه: اى موسى بن عمران، مخلوقى كه نزدم دوست‏تر از بنده مؤمن باشد نيافريدم، من او را مبتلى كنم بآنچه براى او خير است و عافيت دهم بآنچه برايش خير است. آنچه شر اوست از او بگردانم براى آنچه خير او است و من بآنچه بنده‏ام را اصلاح كند داناترم، پس بايد بر بلايم صبر كند و نعمتهايم را شكر نمايد و بقضاأم راضى باشد، تا او را در زمره صديقين نزد خود نويسم، زمانى كه براى من عمل كند و امرم را اطاعت نمايد.
1398/06/22

ارتباط مومنین با یکدیگر

امام صادق عليه السّلام فرمود: در نيكى رساندن ببرادران خود با یکدیگر مسابقه گذاريد و اهل نيكى باشيد: زيرا بهشت را دريست بنام معروف «نيكى و احسان» كه جز كسى كه در زندگى دنيا نيكى كرده داخل آن نشود،
1398/06/22

رابطه اسلام و ایمان

امام باقر يا امام صادق عليهما السّلام فرمود: ايمان اقرار است و عمل و اسلام اقرار بدون عمل است.
1398/06/22

اهمیت و برتری ایمان و مومن 2

عقبة بن بشير اسدى گويد: بامام باقر عليه السّلام عرضكردم: من عقبة بن بشير اسدى هستم و در ميان قوم خود خاندان بزرگى دارم؟ حضرت فرمود: تو بحسب و شرافت خانوادگيت بر سر ما منت نهى؟ بدرستى كه خداوند آنكه مردم او را پست ميشمردند بواسطه ايمان در صورتى كه مؤمن باشد بالا برده است و آنكه مردم او را شريف ميخواندند بجهت كفر در صورتى كه كافر باشد پست و زبون ساخته است؛ پس كسى را بر كسى برترى نيست جز بوسيله تقوى.
1398/06/22

اهمیت و برتری ایمان و مومن 1

ابو عمرو زبيرى گويد: بامام صادق عليه السّلام عرضكردم: اى عالم! بمن خبر ده كداميك از اعمال نزد خدا فضيلتش بيشتر است؟ فرمود: آنچه خدا عملى را جز بآن نپذيرد. گفتم آن چيست؟ فرمود: ايمان بخدائى كه جز او شايان پرستشى نيست، عالى ترين درجه و شريفترين مقام و بالاترين [روشن‏ترين‏] بهره است...
1398/06/21

دلیل گریه بر امام حسین (ع)

حضرت زهرا علیها السلام فرمودند :  هرگاه گریه کنندگان بر حسینم داخل بهشت شوند ، من هم داخل بهشت مى‏شوم .  منبع : کتاب اشک حسینی سرمایه شیعه به نقل از البکا ص 86