1398/07/13

بیانات رهبری و بیان موضوع انکار نکردن مومنین یکدیگر را

سخنرانی در مورد بیانات رهبری و بیان موضوع انکار نکردن مومنین یکدیگر را، توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۹
1398/06/26

مؤمن و بلا ‏

سخنرانی در مورد مؤمن و بلا ‏ توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۰
1398/06/26

اثر واقعه کربلا در عالم و دنیای امروز

سخنرانی در مورد اثر واقعه کربلا در عالم و دنیای امروز توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۹
1398/06/25

مؤمنین، ایمان، گناه و استغفار

سخنرانی در مورد مؤمنین، ایمان، گناه و استغفار توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۱
1398/06/22

خدا و مؤمن

امام صادق عليه السّلام ميفرمود: مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك پيكرى كه هر گاه عضوى از آن دردمند شود، اعضاء ديگر هم احساس درد كنند و روحهاى آنها نيز از يك روحست و همانا روح مؤمن پيوستگيش بروح خدا از پيوستگى پرتو خورشيد بخورشيد بيشتر است.
1398/06/22

مؤمنین و ائمه (ع)

امام صادق عليه السّلام فرمود: ما شخصى را مؤمن ندانيم تا آنكه از همه امر ما پيروى كند و خواهان آن باشد، همانا ورع از جمله پيروى امر ما و خواستن آنست، پس خود را بآن زينت دهيد. خدا شما را بيامرزد و بوسيله ورع بر دشمنان ما غلبه كنيد [آنها را در تنگنا گذاريد] خدا بشما رفعت بخشد.
1398/06/22

مومنین نسبت به هم

امام باقر عليه السّلام مى‏فرمود: مؤمن برادر پدر و مادرى مؤمن است، زيرا خداى عز و جل مؤمنين را از سرشت بهشتى آفريد و از نسيم بهشت در پيكرشان دميد، از اين جهت مؤمنين برادر پدر و مادرى یکدیگرند.
1398/06/22

عملکرد مومن

امام صادق عليه السّلام فرمود: در ضمن آنچه خداى عز و جل بموسى بن عمران وحى كرد اين بود كه: اى موسى بن عمران، مخلوقى كه نزدم دوست‏تر از بنده مؤمن باشد نيافريدم، من او را مبتلى كنم بآنچه براى او خير است و عافيت دهم بآنچه برايش خير است. آنچه شر اوست از او بگردانم براى آنچه خير او است و من بآنچه بنده‏ام را اصلاح كند داناترم، پس بايد بر بلايم صبر كند و نعمتهايم را شكر نمايد و بقضاأم راضى باشد، تا او را در زمره صديقين نزد خود نويسم، زمانى كه براى من عمل كند و امرم را اطاعت نمايد.
1398/06/22

ارتباط مومنین با یکدیگر

امام صادق عليه السّلام فرمود: در نيكى رساندن ببرادران خود با یکدیگر مسابقه گذاريد و اهل نيكى باشيد: زيرا بهشت را دريست بنام معروف «نيكى و احسان» كه جز كسى كه در زندگى دنيا نيكى كرده داخل آن نشود،