1398/12/17

اهمیت ماه رجب و عظمت امام علی (ع)

سخنرانی در مورد اهمیت ماه رجب و عظمت امام علی (ع) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶
1398/12/04

عظمت امام خمینی (ره) و اهمیت ماه رجب

سخنرانی در مورد عظمت امام خمینی (ره) و اهمیت ماه رجب توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۲
1398/11/26

اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها

سخنرانی در مورد اهميت زنان و جايگاه آنها در خانواده و جامعه و وظايف مهم آنها توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/11/21

اهمیت خشنودی و رضایت خدا و راههای رسیدن به آن

سخنرانی در مورد اهمیت خشنودی و رضایت خدا و راههای رسیدن به آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۸
1398/11/12

اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان

سخنرانی در مورد اهمیت و روش ارتباط صحیح زن و شوهر با یکدیگر و اثر آن بر فرزندان توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۱
1398/11/11

مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س)

سخنرانی در مورد مقام سِر و عظمت حضرت زهرا (س) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۹
1398/11/11

عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم

سخنرانی در مورد عظمت و جایگاه حضرت زهرا (س) در عالم توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸
1398/10/19

عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش

سخنرانی در مورد عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۳
1398/10/13

ارتباط متقابل انسان و خدا

سخنرانی در مورد ارتباط متقابل انسان و خدا توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۶