1398/05/16

ازدواج امام علی و حضرت زهرا

سخنرانی در مورد ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۱
1398/05/16

عزاداری شهادت امام جواد (ع)

ذکر مصیبت در موضوع شهادت امام جواد (ع) توسط آقای محمد علی معتمدی در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۰
1398/05/16

شرایط خاص امام جواد (ع)

سخنرانی در مورد شرایط خاص امام جواد (ع) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۰
1398/04/24

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع)

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱
1398/04/24

ایمان عاریتی میلاد امام رضا (ع)

سخنرانی در مورد ایمان عاریتی و غربت امام رضا (ع) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱
1398/04/15

میلاد حضرت معصومه (س)

مولودی خوانی در موضوع میلاد حضرت معصومه (س) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۴
1398/04/15

فرزند دختر و ارزش آن

سخنرانی در مورد فرزند دختر و ارزش آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۴
1398/04/02

عزاداری حضرت حمزه (ع)

ذکر مصیبت در موضوع عزاداری حضرت حمزه (ع) توسط آقای محمد علی معتمدی در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
1398/04/02

مقام و عظمت شیعه

سخنرانی در مورد مقام و عظمت شیعه توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱