1398/10/19

عزاداری شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش

عزاداری شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش توسط آقای علی همای و منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۳
1398/10/19

عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش

سخنرانی در مورد عظمت قاسم سلیمانی و اثرات شهادت او و همرزمانش توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۱۳
1398/10/13

ارتباط متقابل انسان و خدا

سخنرانی در مورد ارتباط متقابل انسان و خدا توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۶
1398/09/30

عزاداری و مداحی شهادت حضرت علی اکبر (ع)

ذکر مصیبت و سینه زنی در موضوع شهادت حضرت علی اکبر (ع) توسط آقای منصور افلاطونیان و نوجوان محمد حسین محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۹
1398/09/30

اهمیت حفظ قرآن و پاداش پدر و مادر حافظ قرآن

سخنرانی در مورد اهمیت حفظ قرآن و پاداش پدر و مادر حافظ قرآن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۹
1398/09/23

منحصر به فرد شدن و اختصاصی شدن همسر

سخنرانی در مورد منحصر به فرد شدن و اختصاصی شدن همسر توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۲۲
1398/09/18

اهمیت و ثواب وضو و اثر آن در معنویت انسان

سخنرانی در مورد اهمیت و ثواب وضو و اثر آن در معنویت انسان توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۱۵
1398/09/10

آرامش، سکینه و افزایش ایمان در آیات ۱ تا ۵ سوره فتح

سخنرانی در مورد آرامش، سکینه و افزایش ایمان در آیات ۱ تا ۵ سوره فتح توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۸
1398/09/03

فتنه ها و اغتشاشات در ایران و مضرات آن

سخنرانی در مورد فتنه ها و اغتشاشات در ایران و مضرات آن توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۱