1398/04/24

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع)

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱
1398/04/15

میلاد حضرت معصومه (س)

مولودی خوانی در موضوع میلاد حضرت معصومه (س) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۴
1398/03/05

مولودی خوانی میلاد امام حسن (ع)

مولودی خوانی میلاد امام حسن مجتبی (ع) توسط آقای علی همایی در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۰