1398/12/17

مولودی خوانی میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع)

مولودی خوانی میلاد امام جواد (ع) و امام علی (ع) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۶
1398/11/26

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) در هیأت نبی اکرم (ص)

مولودی خوانی میلاد حضرت زهرا (س) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیأت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۵
1398/04/24

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع)

مولودی خوانی میلاد امام رضا (ع) توسط آقای علی همایی و منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۱
1398/04/15

میلاد حضرت معصومه (س)

مولودی خوانی در موضوع میلاد حضرت معصومه (س) توسط آقای منصور افلاطونیان در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۴
1398/03/05

مولودی خوانی میلاد امام حسن (ع)

مولودی خوانی میلاد امام حسن مجتبی (ع) توسط آقای علی همایی در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۰