1397/12/26

عظمت و نعمتهای بهشت

سخنرانی در مورد عظمت و نعمتهای بهشت از دیدگاه ائمه (ع) توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۴     […]
1397/08/09

مفهوم شفاعت

پس حقیقت شفاعت در روز قیامت، هدایت در دنیاست. هرکس در دنیا مورد هدایت دیگری قرار گیرد در قیامت مورد شفاعت او قرار می‌گیرد. بنابراین کسانیکه فکر می کنند هرکاری که می خواهند در این دنیا می توانند بکنند ولی با توسل به اهل بیت مورد شفاعت قرار می گیرند در اشتباهند بلکه اگر در این دنیا مورد هدایت قرار گرفته و از خطاهای خود کناره گیری کرده و به خدا روی آوردند در آن دنیا نیز مورد شفاعت قرار خواهند گرفت.
1397/08/06

عظمت ائمه (ع) و اصحاب اعراف

سخنرانی در مورد عظمت ائمه (ع) و امام علی (ع) و توضیحی در مورد اصحاب اعراف توسط آقای بهرام محسنی نسب در هیئت نبی اکرم (ص) در تاریخ ۹۷/۰۸/۰۴
1397/07/28

اجمالی بر معادشناسى

بگو فرشته مرگ ، شما را از ابدانتان مى گیرد پس از آن به سوى خداى خودتان برمى گردید؛ یعنى آنچه پس از مرگ متلاشى گشته و در میان اجزاى زمین گم مى شود، بدنهاى شماست ولى خودتان (ارواح ) به دست فرشته مرگ از بدنهایتان گرفته شده اید و پیش ما محفوظید (سوره سجده ، آیه ۱۱)
1397/07/16

برزخ در کتاب میزان الحکمه

برزخ میانه دو چیز است , پاداش و کیفرى است که در فاصله میان دنیا و آخرت به انسان مى رسد, برزخ همان فرمایش امام صادق علیه السلام است که مى فرماید: به خدا سوگند من براى شما جز از برزخ نمى ترسم .