چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

 

خواص سنگ ها

 

عقيق :

فيروزه:

ياقوت :

زمرد :

جزع يمانى :

نگين سنگ زمزم:

حديد چينى :

 


عقيق :

الف) ايمنى دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى ها حفظ مى كند

ب) با خير و نيكى روبه رو مى كند

ج) غم و غصه را رفع مى كند

ه) فقر را از بين مى برد و باعث گشايش رزق مى شود

و) كارها را به نيكى و خوبى تمام مى كند

ز) موجب اجابت دعا و برآورده شدن هر حاجتى مى شود

ح) موجب بركت و باعث ايمنى از بلا مى شود

ط) ايمنى از پادشاه ظالم

ى) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار ركعت است

حضرت محمد (صلى الله عليه و آله) فرمودند: (يا على) همانا عقيق اولين كوهى است كه به ربوبيت خداى متعال و نبوت من و وصى بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پيروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است.

 

فيروزه:

الف) باعث بى نيازى و دورى فقر مى گردد.

ب) جهت ايجاد فرزند مؤثر است.

ج) در استجابت دعا مؤثر است.

د) عامل فتح و پيروزى است.

هـ) دور گرداننده دردها از ديدگان است.

و) موجب گشايش سينه مى گردد.

ز) قوت دل را زيادمى كند.

ح) باعث برآورده شدن حاجات مى شود.

يكى از خادمان امام هادى (عليه السلام) از آن حضرت جهت زيارت على بن موسى الرضا اجازه سفر به سرزمين توس گرفت. حضرت به او فرمودند: انگشترى با نگين عقيق زرد به همراه داشته باش كه بر روى آن حك شده باشد «ماشاءالله لاقوه الا بالله استغفرالله» و بر آن سوى نگين «محمد و على» حك كن.

خادم مى گويد: از نزد امام بيرون شدم و انگشترى را طبق دستور امام تهيه كردم و مجدداً براى خداحافظى به حضور امام رفتم. فرمودند: انگشترى ديگر با نگين فيروزه بايد همراهت نمايى كه در بين توس و نيشابور شيرى با تو روبه رو مى شود و قافله را از راه رفتن بازمى دارد، به سوى آن شير رفته و انگشتر را نشانش مى دهى، به او بگومولاى من مى گويد از راه كنار برو. بعد اضافه كرد، بايد نقش روى انگشتر (الملك لله» و سمت ديگر آن «الملك لله الواحد القهار» باشد كه انگشتر حضرت على (عليه السلام) اين نقش را داشته است. كه آن سپرى در برابر درندگان و عامل پيروزى در جنگهاست.

 

ياقوت :

الف) باعث از بين رفتن فقر مى شود.

ب) دارنده آن نجابت و بزرگى مى يابد.

ج) پريشانى را زايل مى كند.

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) خطاب به امام حسين (عليه السلام) فرمودند:

فرزندم، انگشتر ياقوت و عقيق به دست كن كه فرخنده و مبارك است و هرگاه كسى به آنها نگاه كند نور صورتش زياد مى شود و يك ركعت نماز با آن دو، برابر با هفتاد ركعت نماز بدون آنهاست...

 

زمرد :

الف) سبب آسانى كارهاست.

ب) زايل كننده فقر است.

ج) فقر را به توانگرى مبدل مى كند.

از امام رضا (عليه السلام) درباره نگينى كه از سنگ زمرد ساخته مى شود، پرسيدند؟

امام فرمود: اشكالى ندارد اما به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.

 

جزع يمانى :

حضرت على (ع) فرمود: «انگشتر جزع يمانى در دست كنيد كه رد نمى كند مگر متمردان شياطين را»

 

نگين سنگ زمزم:

حسين بن عبدالله از امام على نقى (ع) سؤال كرد: «آيا خوب است از سنگ ريزه اى كه از چاه زمزم بيرون آرند، انگشترى سازند؟

فرمودند: بلى ، اما چون خواهد استنجاء كند، از دست بيرون آورد.»

 

حديد چينى :

الف ) جهت نيرومندى نيك است .

ب ) باعث دورى اجانين و شياطين مى شود.

ج ) از شر هر موجودى در امان مى دارد.

د ) اثر چشم بد را از بين مى برد.

ه- ) باعث آسانى وضع حمل مى شود.

البته اين انگشتر به هيچ وجه به زنان باردار توصيه نمى شود چون براى جنين خطر دارد.

ژ ) براى اجابت حاجات دشوار نيك است .

ز ) باعث ايمنى از ترس مى شود .

ح ) همراه داشتن آن به هنگام نماز مكروه است.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر