چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

 

اموري كه باعث قوي تر شدن ارتباط جنسي زن و شوهر مي شود

 

فهرست :

مرد :

امور آماده كننده مرد، براي ارتباط جنسي:

جذابتهاي مرد براي زن:

زن :

امور آماده كننده زن، براي ارتباط جنسي:

جذابيتهاي زن براي مرد:

 


1-      مرد :

1-1-            امور آماده كننده مرد، براي ارتباط جنسي:

1-      قوي بودن و توانمندي بدني به صورت ذاتي در فرد. انسانهاي مختلف در توانمندي بدني در فعاليت جنسي متفاوتند. انسانهاي با حرارت بالا و داراي بدن قوي و داراي برخي مزاجها داراي توانايي بيشتري در امور جنسي هستند.

2-      تغذيه خوب و مقوي براي قوي شدن قدرت جنسي. (استفاده از مواد غذايي پر حرارت، سير، خرما، اكثر دانه ها و مغزها و …)

3-      آزاد بودن فكر از مشغوليتهاي مختلف زندگي روزمره.

4-      خوش و خرم بودن فرد و نداشتن غصه و ناراحتيهايي در زندگي و در درون خود.

5-      توجه فكري و جنسي به همسرش و قرار دادن فضاي عمومي ذهني و رواني انسان در موضوع توجه عاطفي به زن. مرداني كه نوع شغل آنها چنان است كه با زنان ارتباط بيشتري دارند سريعتر براي ارتباط جنسي آماده مي شوند اگر توجه جنسي به آن زنان نكنند بلكه فقط توجه عاطفي و محبت آميز به زنان ديگر منجر به آمادگي جنسي براي ارتباط با همسر خود مي شود نه توجه جنسي. اگر توجه جنسي به زنان ديگر غير از همسر خود داشته باشند منجر به از همگسيختگي گرايش جنسي مرد به زنان مختلف شده و توجه جنسي به همسر خودش كم مي شود و گاها كار به جايي مي كشد كه با همسر خود هم كه ارتباط جنسي برقرار مي كند در همان حال به زنان ديگر كه توجه فكري جنسي به آنها كرده فكر مي كند كه اين كار بسيار مذموم و ناجوانمردانه است.

6-      ورزش، به شرطي كه حرفه اي نباشد يعني تواني در بدن براي آمادگي جنسي باقي بگزارد.

7-      ارتباط مستمر جنسي با فاصله زماني نه طولاني و نه بسيار كوتاه. بلكه زمانيكه احساس كرد آمادگي نسبي پيدا كرده براي اين كار اقدام كند. صلب انسان مانند چشمه اي است كه هر چه از آن بيشتر آب بكشي، بيشتر پر مي شود منتها به شرطي كه تغذيه و فضاي ذهني فرد به زن هم، به خوبي صورت بگيرد.(بند 1 و 2)

8-      ارتباط با ائمه(ع). از آنجا كه اين ارتباط منجر به افزايش حرارت بدني و تمركز قوا در درون انسان مي شود قواي جنسي انسان را نيز از نظر بدني آماده مي كند و از طرف ديگر اينكه انسان وقتي مؤمن تر مي شود از آنجا كه لطيفتر مي شود زن دوست تر مي شود.

 

1-2-            جذابتهاي مرد براي زن:

1-      رغبت نشان دادن به ارتباط جنسي و بيان جملات شهوت زا و تحريك كننده.

2-      ابراز عاطفه و محبت و نوازش همسر مرد نسبت به همسرش.

3-      خوش اندامي و زيبايي بدني و اندام جنسي.

4-      انجام ندادن اموري كه موجب دلگيري زن نسبت به همسر خود مي شود. (الكي گير ندادن و ايجاد ناراحتي كلامي و رفتاري نكردن)

5-      تميزي و پاكيزگي بدني مرد و آماده كردن آن براي ارتباط جنسي. (از موي اضافه، بوي بد و چرك و كثيفي)

 

 

2-      زن :

2-1-            امور آماده كننده زن، براي ارتباط جنسي:

1-      قوي بودن و توانمندي بدني به صورت ذاتي در فرد. انسانهاي مختلف در توانمندي بدني در فعاليت جنسي متفاوتند. انسانهاي با حرارت بالا و داراي بدن قوي و داراي برخي مزاجها داراي توانايي بيشتري در امور جنسي هستند.

2-      آزاد بودن فكر از مشغوليتهاي مختلف زندگي روزمره. علي الخصوص از آنجا كه زنها به خاطر حساسيتهاي بالايشان مستعد داشتن مشغوليتهاي فكري زيادي هستند و اين مشغوليتهاي فكري به شدت بر آمادگي براي ارتباط جنسي تأثير منفي دارد براي زنان بسيار مهم است كه فكر خود را از اين مشغوليتها آزاد كنند.

3-      خوش و خرم بودن فرد و نداشتن غصه و ناراحتيهايي در زندگي و در درون خود.

4-      توجه فكري و جنسي به همسرش و قرار دادن فضاي عمومي ذهني و رواني انسان در موضوع توجه عاطفي به مرد.

5-      تغذيه خوب و مقوي.

6-      ارتباط مستمر جنسي.

7-      ارتباط با ائمه(ع). ارتباط معنوي با ائمه(ع) منجر به افزايش حرارت بدني و در نتيجه آماده شدن بيشتر بدن براي ارتباط جنسي مي شود.

 

2-2-            جذابيتهاي زن براي مرد:

1-      تميزي و پاكيزگي بدني زن. (پيرايش)

2-      آراسته و زيبا و خوش بو كردن زن و آماده كردن آن براي ارتباط جنسي. (آرايش)

3-      استفاده از لباسهاي جذاب تحريك كننده جنسي.

4-      خوش اندامي و زيبايي بدني.

5-      شوخ و شنگ و ناز و عشوه زن براي مرد.

6-      انجام ندادن اموري كه موجب دلگيري مرد نسبت به همسر خود مي شود.

7-      ابراز عاطفه و محبت و نوازش همسر زن نسبت به همسرش.

8-      رغبت نشان دادن به ارتباط جنسي و عرضه كردن خود به شوهر با نوع حركات و جملات شهوت زا و تحريك كننده.

 

نويسنده : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر