چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

انتخاب همسر

اساسي ترين شرط در انتخاب همسر هم كفو بودن است. اين هم كفو بودن در تمام ابعاد وجودي و شخصيتي فرد بايد وجود داشته باشد. هرچه هم كفو بودن بيشتر باشد و گستره بيشتري از ابعاد وجودي دو نفر با هم هماهنگتر , همانندتر و همسنختر باشد زندگي بهتر و با محبت تري نسبت به هم خواهند داشت چراكه ريشه محبت هم همسنخ بودن است.

هم كفو بودن در تمام ابعاد وجودي و شخصيتي فرد به معني همانند بودن در ابعاد "بدني و جسماني" , "فكري و انديشه اي" و "روحي و شخصيتي و اخلاقي" مي باشد. يعني هرچه يك زوج در اين سه بعد به هم شبيه تر باشند زندگي با محبت تر و بهتري خواهند داشت.

از مهمترين موضوعات در بعد "بدني و جسماني" عبارت است از قد و جثه , شدت زيبايي , كشش فكري و تيز هوشي , سلامت بدني و مزاجِ گرم , سرد و متعادل.

از مهمترين موضوعات در بعد "فكري و انديشه اي" عبارت از اين است كه ديد و نگرش فرد به جهان و انسان چگونه است. آيا تفكر او تفكر مذهبي است يا غير مذهبي. بايدها و نبايدها از نظر او چه چيزهايي هستند و كليه اموري كه چارچوب انديشه و تفكر فرد را تشكيل مي دهد.

از مهمترين موضوعات در بعد "روحي و شخصيتي و اخلاقي" عبارت است از خصوصيات اخلاقي و شخصيتي فرد و اينكه فرد به چه چيزهايي حساسيت دارد و چه چيزهايي او را تحت تأثير قرار مي دهد.

هنگام صحبت دو جوان براي انتخاب همديگر جهت زندگي مشترك بايد از آنچه كه هستند بگويند نه فقط از آرزوهايشان و آنچه كه مي خواهند باشند بگويند و لازمه اين هم اين است كه ابتدا بايد خود را شناخته و به خصوصيات خود آگاه باشند و بايد به آن چه كه نسبت به  آنها حساسند و در چارچوب شخصيتي خود برايشان مهم است شناخت پيدا كرده و آنها را با طرف مقابل خود در ميان بگذارند و تا مي توانند در مورد نقاط مشترك و غير مشترك موجود در وجود خود صحبت كنند و در آخر در تنهايي خود ارزيابي نمايند كه با توجه به خصوصيات مهم براي ايشان و وزن و اهميت هر خصوصيت آيا وزن نقاط مشتركشان بيشتر است يا نقاط غير مشتركشان. اگر وزن نقاط مشتركشان بيشتر از هفتاد درصد باشد ايندو زندگي خوبي خواهند داشت به شرطي كه مقداري هم چشم پوشي نسبت به محل اختلاف خود داشته باشند و اگر كمتر از هفتاد درصد باشد در زندگي با دست انداز مواجه خواهند شد و اگر كمتر از پنجاه درصد باشد اساساً ازدواج ايندو به صلاح نخواهد بود.

براي اينكه فرد بداند كه آيا طرف مقابلش دربرابر سوالات او توضيح درست مي دهد يا نه بايد دلايل جوابهايش را از او بپرسد و جوابهاي او را ريشه يابي كند بعلاوه بايد به حرفهاي طرف مقابل اكتفا نكند و از مسائلي كه پيش مي آيد يا تحقيقاتي كه انجام مي دهند واقعيات حرفهاي او را محك بزند و از كسانيكه طرف مقابل را مي شناسد و خير خواه آندو هست تحقيق كند و به دقت با اين افراد مشورت نمايد. و پيش از به عقد هم در آمدن خوب چشمهايشان را باز كنند و بعد از انتخاب هم به عقد هم در آمدن از خطاهاي هم چشم پوشي نمايند.

با توجه به اين مطالب مجدداً تكرار مي گردد كه براي تشخيص زوج مشترك اول چيزي كه بسيار مهم و ضروري است شناخت واقعي فرد نسبت به خودش مي باشدكه در غير اين صورت نمي تواند زوج همتراز خود را انتخاب كند.

چنانچه فرد نمي تواند خود را بشناسد يا قدرت شناخت طرف مقابل خود را ندارد بايستي كسي را پيدا كند كه اين قابليت را دارد و خير خواه اوست و از او بخواهد كه در مراحل شناخت و تصميم براي ازدواج با طرف مقابل به هر مقدار كه قابليت كمك كردن هست به او كمك كند.

 

نويسنده : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر