چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه اي از تاريخچه و تفكرات فرقه هاي بابيت و بهائيت

ريشه فرقه هاي بابيت و بهائيت به فرقه اي به نام فرقه شيخيه بر مي گردد اين فرقه را شخصي به نام شيخ احمد اَحسائي كه اهل عربستان بوده و در قرن 11 ﻫ ق مي زيسته درست كرد. اهم اعتقادات اين فرقه اين بوده كه اصول دين را چهار تا مي دانستند كه عبارتند از توحيد , نبوت , امامت و رُكن رابع. رُكن رابع چنين بود كه اعتقاد داشتند كه هركس زهد كامل پيدا كند به جايي مي رسد كه "باب" ارتباط مردم با امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي شود و به ساحت آن حضرت مي رسد و اين فرد واسطه بين مردم و امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) است. شيخ احمد اَحسائي خود را چنين مي دانست.

اين تفكر از طريق شاگرد ايشان به نام سيد كاظم رشتي و شاگردش به نام شيخ محمد عابد و از او به شاگردش به نام سيد علي محمد شيرازي كه در زمان اواخر سلطنت محمد شاه مي زيسته انتقال پيدا مي كند. سيد علي محمد شيرازي ادعاي باب بودن ميان مردم و امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) مي نمايد. از اينجا "فرقه بابيت" آغاز مي شود و ايشان به "سيد علي محمد باب" معروف مي شوند. در زمان ايشان اين فرقه توسعه پيدا كرده و گروهي از مردم به اين فرقه گرايش پيدا مي كنند. سيد علي محمد باب نه تنها ادعاي بابيت (واسطه بين مردم و امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) بودن) مي نمايد بلكه بر اين اعتقاد است كه اساساً امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) در ايشان حلول كرده و به عبارت ديگر ايشان خود امام زمان است و به عبارت ديگر امام زمان در قالب سيد علي محمد باب ظهور كرده است.

سيد علي محمد باب در زمان ناصرالدين شاه 18 نفر طرفداران قرص و محكمي پيدا مي كند كه اين گروه را "گروه حي" مي نامند كه جمع آنها با خود سيد علي محمد باب مي شوند 19 نفر كه عدد 19 از نظر بابيت عدد مقدسي مي گردد و به آن بسيار اهميت مي دهند. به عنوان مثال سال را 19 ماه و ماه را 19 روز اعلام مي نمايند. در ميان گروه حي يك نفر زن هم وجود داشته به نام زرين تاج كه سيد كاظم رشتي به او لقب "قره العين" داده و سيد علي محمد باب به او لقب "طاهره" مي دهد و در ميان اين گروه دو برادر وجود داشته به نامهاي ميرزا حسين علي نوري كه سيد علي محمد باب به او لقب "بهاء الله" داده و ميرزا يحيي نوري كه به او لقب "صبح ازل" مي دهد.

جناب باب كتابي به نام "بيان" مي نويسد و اعلام مي نمايد تمام كتابها حتي قرآن منسوخ است و همه بايد كتابهاي ديگر را كنار گذاشته و بايد فقط به اين كتاب مراجعه كنند بنابراين طرفداران او اقدام به از بين بردن قرآن ها مي نمايند و به خاطر همين موضوع با عموم مردم مومن و مسلمان درگيري هاي شديدي پيش مي آيد.

به خاطر همين درگيريها, كشتار و هرج و مرجي كه در محل حكومت ناصر الدين شاه پيش مي آيد دستور ميدهد سيد علي محمد باب را دستگير كنند او را دستگير نموده و به شدت با فلك نمودن تنبيهش مي نمايند به طوري كه توبه مي نمايد و توبه نامه اي هم مي نويسد در اين زمان او كمتر از 30 سال داشته است. پس از آن او را آزاد مي نمايند اما پس از سالها در زمان اميركبير بعلت ترويج اين فرقه توسط سيد علي محمد باب, ايشان را دستگير مينمايند و هر چه مي كنند توبه نمي كند و پس از مدتي زنداني كردن, ايشان را اعدام مي نمايند. لازم به ذكر است كه سيد علي محمد باب در سال 1230 ﻫ ق متولد شده و در سال 1261 در سن 31 سالگي كشته مي شود.

از دلايل رواج بابيت در زمان سيد علي محمد باب اين بود كه فرقه ايشان امام زمان را ظهر يافته مي دانستند و معتقد بودند كه امام زمانشان دين جديد آورده و هر آنچه تا آن زمان بوده نسخ شده است لذا كتاب جديدي نوشت و تا جايي كه توان داشتند هركس كه روش آنها را قبول نمي كرد او را مي كشتند. زرين تاج معروف به طاهره حجاب را برداشت و كليه آداب مربوط به عبادت را منسوخ نمود. لذا با توجه به اينكه هم دينداري را بسيار آسان نمودند و فضاي شهوت را به روي مردم باز گذاشتند و با تمام اين حرفها اين مردم اهل ائمه اطهار بوده و اهل هدايت و بهشت دانستند اين فرقه در ميان عامه مردم جذاب جلوه نمود و بسياري از مردم به اين فرقه گرايش پيدا كردند.

سيد علي محمد باب وصيت كرد بعد از خود ميرزا يحيي نوري ملقب به "صبح ازل" جانشينش شود كه طرفداران او به "ازليها" معروف شدند. پس از فوت ايشان بابيها به رهبري ميرزا يحيي نوري حكم قتل ناصر الدين شاه را صادر كردند و اقدام به ترور ايشان نمودند اما از ترور جان سالم به در برد. پس از آن ناصر الدين شاه دستور به دستگيري آنها داد از طرف حكومت براي دستگيري آنها اقدام كردند كه 45 نفر از آنان در مقابل حكومت مقاومت كردند كه 23 نفرشان كشته شده و بقيه دستگير شدند و به سركردگي ميرزا يحيي نوري به تركيه تبعيد شدند شاه تركيه پس از تحقيق در مورد وضعيت آنها, تحت نظارت شديد به استانبول فرستاد و در همانجا آنقدر ماندند كه به مرور زمان همه از دنيا رفتند و به اين ترتيب ازليها از بين رفتند.

پس از آنكه ميرزا يحيي نوري اقدام به ترور ناصر الدين شاه گرفت و دستگير و تبعيد شد ميرزا حسين علي نوري كه سيد علي محمد باب به او لقب "بهاء الله" داده بود اعلام نمود كه برادرش ميرزا يحيي نوري در روش خود اشتباه كرده و ميرزا حسين علي نوري از اين به بعد "باب" مي باشد.

ميرزا حسين علي نوري به عكا واقع در فلسطين امروز رفته و فرقه بهائيت را كه همان برگرفته از بابيت بود راه انداخت. نام اين فرقه را از لقب سيد علي محمد باب گرفتند. ميرزا حسين علي نوري كتابي به نام اقدس نوشت و كتاب بيان را كنار گذاشته و منسوخ اعلام كرد. امروزه محل استقرار بهائيت در عكا و حيفا واقع در فلسطين مي باشد كه قبر بيشتر بزرگانشان در آنجا دفن است.

بهائيها معتقدند بغير از زن پدر با همه حتي خواهر مي توان ازدواج كرد. آنها معتقدند نجس و حرام معنا ندارد , محرمات وجود نداشته , حجاب وجود ندارد و لواط اشكال ندارد. ميرزا حسين علي نوري اعلام نمود پس از مرگش قبر او را قبله قرار دهند و به سمت او عبادت كنند. باب و بهاء و غير از احسائي تمام روساي اين فرقه مدعي سيادت , بابيت , مهدويت , نبوت و الوهيت بودند. بهاء الله علناً اعلام مي كرد كه اوست خالق هر چيز.

ميرزا حسين علي نوري فرزند خود را به عنوان جانشينش معرفي كرد نام فرزند او عباس افندي بود انگليس هم از زمان همين عباس افندي هوادار بهائيت شد چرا كه اين فرقه و ترويج تفكرات آنها را همسو با نيات و خواسته هاي خود در جهت بي محتوي كردن حقيقت دين اسلام و مذهب تشيع مي ديد. در زمان حكومت شاه مخلوع انگليس اين فرقه را در ايران بسيار ترويج كرد و كساني مثل هويدا و بسياري از بزرگان مملكت بر اين فرقه بودند اما پس از انقلاب همه آنها از بين رفته و يا فرار كردند اما هنوز هم در قسمتهاي مختلف كشور ايران اين فرقه ها در حال فعاليت هستند.

 

خواندن كتابهاي زير براي شناخت هر چه بيشتر اين فرقه مفيد است :

كتاب سيري در كتابهاي بهائيان نوشته سلطان زاده

كتاب ارمغان استعمار نوشته اشتهاردي

كتاب خاطرات صبحي نوشته فيض الله صبحي مهتدي (كه زماني منشي عباس افندي بود.)

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر