چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

 

خدمت اسلام به زن

 

كتاب نظام حقوق زن در اسلام متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری

اسلام بزرگترين خدمتها را نسبت بجنس زن انجام داد . خدمت اسلام بزن‏ تنها در ناحيه سلب اختيار داری مطلق پدران نبود . بطور كلی به او حريت‏ داد ، شخصيت داد ، استقلال فكر و نظر داد ، حقوق طبيعی او را برسميت‏ شناخت . زن ايرانی می‏تواند نهضتی بپا كند كه هم نو و دنيا پسند و منطقی باشد و هم از فلسفه مستقل چهارده قرنی خودش سرچشمه‏ گرفته باشد ، بدون اينكه دست در يوزگی بطرف دنيای غرب دراز كرده باشد.        

گامی كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب‏ زمين ميگذرد و ديگران از آنها تقليد ميكنند دو تفاوت اساسی دارد . اول در ناحيه روانشناسی زن و مرد است. اسلام در اين زمينه اعجاز كرده است. تفاوت دوم اينكه در اينست كه اسلام در عين آنكه زنانرا بحقوق انسانيشان آشنا كرد و به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد هرگز آنها را به تمرد و عصيان و طغيان و بدبينی نسبت بجنس مرد وادار نكرد. احترام پدران را نزد دختران ، و احترام شوهران را نزد زنان از ميان نبرد ، اساس خانواده‏ها را متزلزل نكرد . زنان را بشوهرداری و مادری و تربيت‏ فرزندان بدبين نكرد از طرفي ديگر برای مردان مجرد و شكارچی اجتماع كه دنبال شكار مفت ميگردند وسيله درست نكرد . زنان را از آغوش پاك شوهران و دختران‏ را از دامن پر مهر پدران و مادران تحويل صاحبان پست اداری و پولداران‏ نداد . كاری نكرد كه از آن سوی اقيانوسها ناله‏ها به آسمان بلند شود كه ای‏ وای كانون مقدس خانواده متلاشی شد ، اطمينان پدری از ميان رفت ، با اينهمه فساد چه كنيم ؟ با اين همه بچه‏كشی و سقط جنين چه كنيم ؟ با چهل‏ درصد نوزاد زنا چه كنيم ؟ نوزادانی كه پدران آنها معلوم نيست و مادران‏ آنها چون آنها را در خانه پدری مهربان بدنيا نياورده‏اند علاقه‏ای به آنها ندارند و همينكه آنها را به يك مؤسسه اجتماعی تحويل ميدهند هيچوقت‏ بسراغ آنها نمی‏ آيند.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر