چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

 

چگونگي مديريت براي به دست آوردن موفقيتهاي بزرگ

 

1.         از افراد موفق دلايل موفقيتشان را بپرسيم و همان كارها و تجربيات را انجام دهيم.

2.         دليل موفقيت افراد لزوما برتري شخصيتي آنها نيست بلكه دليل موفقيتشان اين است كه كارهايشان را با روش بهتري انجام مي دهند.

3.         كليد دستيابي به يك موفقيت بزرگ اين است كه آدم بتواند ذهنش را تماماً بر روي مهمترين كار يا هدفي كه در زندگي اش دارد متمركز كند، آنرا درست انجام دهد و تا آنرا به پايان نرسانده دست از كار و كوشش برندارد.

4.         يك تكه كاغذ برداريد و هدفهاي دور و نزديك زندگيتان را بنويسيد، با خودتان صادق باشيد. آنهايي كه افكار و اهدافشان را روي كاغذ مي آورند لااقل يك قدم به موفقيت نزديكترند. اين قدم اول است. اين را نيز بدانيم كه برنامه ريزي يعني تهيه يك فهرست كاري.

5.         بعد از قدم اول بايد براي هر كدام از اهدافتان مهلت تعيين كنيد. اين قدم دوم است.

6.         در قدم بعد، فهرست اهدافتان را اولويت بندي كنيد.

7.         تمام كارهايي كه فكر مي كنيد شما را يك قدم به هدفتان نزديك مي كند فهرستي تهيه كنيد و هر بار كه چيز جديدي به ذهنتان مي رسد با اضافه كردن آن، فهرستتان را تكميل كنيد. اين را نيز بدانيم كه برنامه ريزي يعني تهيه يك فهرست كاري.

8.         پس از تكميل فهرست كاري بايد كارهايتان را اولويت بندي كنيد.

9.         پس از تمام شدن برنامه ريزي مكتوب، شروع كنيد به كار كردن. هر روز لااقل يك قدم به سمت هدفتان برداريد. حركت كنيد، توقف ممنوع. آنچه شما را موفق مي كند همين استواري و ثبات قدم است. اين را بدانيم كه وارد عمل شدن قبل از يك برنامه ريزي صحيح سرآغاز شكست است.

10.     آخر هر روز فهرستمان را بايد ببينيم و ارزيابي كنيم كه امروز چه كارهايي انجام داده ايم و چه كارهايي نيمه كاره مانده و براي فردا چه فهرستي بايد تدارك ببينم؟ در طول روز هميشه بايد به فهرست كاريمان توجه داشته باشيم و هر كاري را كه به اتمام مي رسانيم كنارش علامت بزنيم. اين را نيز بدانيم كه داشتن برنامه روزانه ضروري است.

11.     افراد جامعه را مي توان به دو دسته تقسيم كرد. اكثريت تاثير پذير كه 80% مردم جامعه را تشكيل مي دهند و دوم اقليت تاثير گذار كه 20% مردم هستند. كارها نيز به همين ترتيب هستند يعني 20% كارها تاثير 80% دارند بنابراين ابتدا بايد سراغ آن 20% برويم. هميشه بايد در فهرستمان بگرديم و آن اقليت موثر را پيدا كنيم و كارهايمان را با همان اقليت موثر شروع كنيم.

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر