چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

خود ارضايي و استمناء (جلق)

 

خود ارضايي

بررسي خود ارضايي از نقطه نظر علمي

ارتباط ميان غدد جنسي و غدد درون ريز

ارتباط خودارضايي با ضعف جنسي و انزال زودرس

ارتباط جنسي و ورزش

تئوري هاي پوچ مدرن در مورد ارتباط جنسي

تئوري هاي پوچ محققان جنسي نوگرا

خودارضايي در خانم ها

چگونه مي توان از خودارضايي دست كشيد؟

 تصاوير و فيلم هاي مستهجن مهمترين عامل تکرار مجدد خود ارضايي

 


خود ارضايي

با توجه به رويكرد نفسـاني-عـاطـفي رابـطه جنـسي، فـرويـد معتـقد است كه رابطه ي جنسي محصول گردهمايي يك زن و يك مرد است كـه يـكديـگر را دوسـت بـدارند و مكمل يكديگر باشند.

به همين دليل هم هست كه فرويد خود ارضايي را يك نقص فردي نـامگـذاري مـي كند (بـه اين دليل كه طرف دوم در اين ارتباط وجود ندارد مگر در خيال). در حين خود ارضايي فرد اگر مرد بـاشــد، يك زن را در ذهن خود مجسم مي كند و اگر زن بـاشد يك مرد را در ذهن خود مجسم كرده و با او وارد رابـطـه جنسي مي شود. در اين حال خستگي چند برابر مي شود، چرا كه فرد هم از نظر جنسي از خود كار مي كشد و هم از نظر ذهني. تصوير شريك جنسي خيالي، مانند يك لوح در ضمير ناخودآگاه فرد حك مي شود و سبب بروز انزال هاي شبانه ناخواسته مي شود. به اين ترتيب كه فرد هر چقدر بيشتر خود ارضايي كند، ميزان اين انزال هاي شبانه افزايش مي يابد.

دماي خارجي بدن انسان 98 درجه فارنهايت است و دماي دروني آن 100 درجه فارنهايت. اين دما در زمان خود ارضايي افزايش پيدا مي كند. زمانيكه انزال به واسطه خود ارضايي پديد مي آيد، حركات كرم وار جذب در كيسه ي مني ايجاد مي شوند، اما به دليل خود ارضايي، كيسه ي حاوي مني خيلي زودتر از زمان مقرر تخليه گرديده است. فرايند طبيعي بدين گونه است كه كيسه هاي مني سعي مي كنند تا خود را پر كنند، اما از آنجايي كه مني خيلي زودتر از بدن خارج شده، چيزي جز هواي مرطوب از طريق آلت تناسلي مرد جذب نخواهد شد. اين هوا بعداً از طريق كيسه مني به سيستم لنفاوي انتقال داده مي شود، سپس به مغز انتقال پيدا كرده و باعث ايجاد شك دمايي شده و فضاي سردي را ميان ماده ي مغزي و سلول ها ايجاد مي كند و اين امر واكنش نرمال ماده مغزي، سيستم عصبي و جسماني را مختل مي سازد.

كيسه مني مي بايست به جاي جذب هوا، اسپرم جذب كند، اما اين امر مقدور نخواهد بود چراكه اسپرم ها قبلاً آزاد شده اند. علاوه بر اين جذب هوا از جذب مايع خيلي ساده تر است.

ساموئل اون وير، فيلسوف، انسان شناس، و محقق امور جنسي و روانشناس بخش مطالعات جنسي، در كتاب خود با عنوان "يادگيري علوم فردي" در مورد اين هواي سرد جذب شده تصريح مي دارد كه: " در خصوص افرادي كه به شخصه استمناء مي كنند، به راحتي مي توان گفت كه چه ايرادي مي تواند بوجود آيد. زماني كه آنها خود ارضايي مي كنند، در حال ارتكاب به جرم در برابر طبيعت هستند. وقتي انزال به واسطه خود ارضايي پديد مي آيد، حركات كرم وار جذب ايجاد مي شوند كه اين حركات براي هر مردي كاملاً قابل درك و تشخيص است و به واسطه ي تاثير خالي بودن كيسه هاي مني، اين كيسه ها سعي مي كنند تا خود را پر كنند و به همين دليل هواي مرطوب از طريق آلت تناسلي مرد با همان حركات كرمي شكل، جذب مي شود. اين سيگنال ها به مغز فرستاده مي شوند، به همين دليل مايع مغزي زيادي در اين ميان از بين مي رود، و در نتيجه فرد از نظر ذهني خسته مي شود. بد نيست بدانيد كه تعداد بيشماري از مردها به دليل عمل منفور خودارضايي ديوانه شده اند. مغزي كه پر از هوا شود ديگر توانايي تفكر ندارد و قابليت هاي ذهني خود را به طور 100% از دست خواهد داد. به همين دليل ما هم اين عمل نادرست را 100% محكوم مي كنيم.

اسپرم ها حاوي رمز ژنتيكي DNA (اسيد دي اكسي ريبونوكلئيكDeoxyribonucleic Acid)، RNA يا اسيد ريبونوكلويك (Ribonucleic Acid)، آنزيم ها، كلسيم، فسفر، نمك هاي بيولوژيك، و تستوسترون مي باشند. زمانيكه استمناء صورت مي پذيرد، كليه ي اين اجزاي حياتي از بدن فرد بيرون كشيده مي شوند و اگر فرد در دوران بلوغ قرار داشته باشد، امكان رشد كافي را پيدا نمي كند و نيرويي كه در اين مواد وجود دارد، جذب نشده و از بدن او خارج مي شوند.

از آنجايي كه ميزان زيادي كلسيم به همراه مني از بدن خارج مي شود، فرد احساس خستگي شديد در استخوان ها مي كند و ممكن است دچار كوفتگي پا شود. لازم به ذكر است كه استخوان هاي تنومند نشان دهنده ي ميزان قدرت فرد هستند. همانطور كه مي دانيد گلبول هاي قرمز خوني و پلاكت ها در مغز استخوان توليد مي شوند. فرد جواني كه خودارضايي مي كند، اجازه نمي دهد كه مايع مغز استخوان به خوبي شكل بگيرد و بايد تا آخر عمر خود شاهد عواقب آن باشد. زمانيكه فسفر بيش از حد طبيعي به واسطه خودارضايي از بدن خارج مي شود، مشكلات عصبي از قبيل رعشه براي فرد ايجاد مي شود. در زمان خود ارضايي لسيتين نيز از بدن خارج مي شود كه اين امر سبب فرسودگي سيستم عصبي مي شود و به مرور زمان موجبات بيحالي، ضعف اعصاب و نهايتاٌ مرگ تدريجي سلول هاي عصبي را فراهم خواهد آورد.

 

بررسي خود ارضايي از نقطه نظر علمي

فرويد، "پدر" علم روانكاوي، بر اين باور است كه برقراري رابطه جنـسي در انسان از دو خـواستگاه متفاوت نشات مي گيرد.....

رويـكرد اولـيه غـريزي يـا فيزيـولوژيـك اسـت و ديـگري پـي آمد مـاهيـت نفساني-عـاطفي انسـان هـاست. با در نظر گرفتن ديـدگاه فيـزيولوژيك، رابطه ي جنسي در نتيجه رشـد ويژگي هاي ابتدايي جنسي در افراد ايجاد مي شود. به عبارت ديگر انسان ها زماني كه از نظر جسمي به رشد كافي ميرسند، آمـادگي بـرقراي ارتبـاط جنسي را پيدا مي كنند. (اين دوران كه بلوغ نام دارد، در خانم ها در سن 18 سالگي و در آقايون در سن 21 سالگي به آخرين مرحله ي خود مي رسد.)در طول 7 سـال ابتـدايي زنـدگي، نيروي جنسي در يك پسر بچه در تمام قسمت هاي بدن او توزيع مي شود.

از 7 تا 14 سالگي، نيروي جنسي به اعضاي جنسي منتقل مي گردد ( در آقايون بيضه ها و در خانم ها تخمدان) در اين زمان تفاوت هاي ظاهري ميان جنس مذكر و مونث پديد مي آيد. در مردان استخوان ها قدري درشت تر شده و بدن عضلاني تر مي شود، و به تدريج تن صداي آنها تغيير پيدا مي كند. البته بايد توجه داشت كه اين تغييرات با گذر زمان تكميل مي شوند. شروع اين تغييرات حاكي از ابتداي سن بلوغ است. پس از آن مني و به مثابه آن اسپرم توليد مي شود، ولي اسپرم ها در اين زمان به بلوغ كامل نرسيده اند. بر اساس پژوهش هاي پزشكي، محققين بر اين باورند كه اسپرم ها در سن 18 سالگي شروع به بالغ شدن مي كنند و در سن 21 سالگي مرحله ي بلوغ آنها تكامل پيدا مي كند. در اين زمان رشد بيضه ها و غدد مترشحه داخلي بدن نيز به آخرين حد خود مي رسد.

 

ارتباط ميان غدد جنسي و غدد درون ريز

در ارگانيسم بدن انسان 7 غده مترشحه داخلي وجود دارد. هر يك از اين غدد هورمون هاي متفاوتي را ترشح مي كنند كه پيام هاي مختلفي را به اعضاي ديگر منتقل ميسازند. اين غدد مسئول تنظيم و تعديل عملكردهاي مختلف بدن از جمله رشد، فشار خون، دماي بدن، ميزان كلسيم، شكر، فسفر، و از همه مهمتر عملكرد جنسي افراد هستند. زماني كه هر يك از اين غدد به نحوي قادر به نشان دادن واكنش درست از خود نباشند، بدن ممكن است با انواع و اقسام مختلف اختلالات مواجه شود. به همين دليل است كه برخي از افرادي كه در غدد خود با اختلال روبرو مي شوند، بايد با استفاده از هورمون هاي مصنوعي نيازهاي بدن خود را مرتفع سازند.

مهمترين غده درون ريز، غده هيپوفيز نام دارد. اين غده توانايي آن را دارد كه به كل غدد درون ريز شدت و يا كسرت عمل وارد كند. غده ي هيپوفيز همچنين از جمله مهمترين غده هاي جنسي نيز محسوب مي شود.

غده معروف هيپوفيز كه محور اصلي كنترل فعاليت هاي بيضه اي/تخمداني است، كنترل كليه ي تنظيمات جنسي در بدن خانم ها و آقايون را به عهده دارد.

در مردان اين غده فعاليت هاي جنسي خود را از زمان بلوغ -يعني درست وقتي كه هورمونهايي را به منظور تحريك اعضاي جنسي به خون مي فرستد- كار خود را شروع مي كند.

در خانم ها هم غده ي هيپوفيز در دوران بلوغ با ايجاد هورمون هايي كه سبب تخمك گذاري در تخمدان ها مي شوند، كار خود را شروع مي كند. هر يك از تخمك ها حاوي هورمون هاي جنسي زنانه هستند كه سبب ايجاد و گسترش خصوصيات زنانه در بانوان مي شوند.

همه ي انسان ها در تمام طول زندگي خود دائماً در حال انتقال و تغيير شكل انرژي هستند. همه چيز در زندگي انسان ها شروع و پاياني دارد و رابطه جنسي نيز از اين امر مستثني نخواهد بود.

اندام هاي جنسي انرژي را توليد مي كنند كه باعث ايجاد تمايلات و گرايش هاي جنسي در افراد مي شود؛ اما به منظور توليد يك چنين انرژيي، اندام هاي جنسي بايد از منبع ذهني تغذيه شوند. افكار و تصورات جنسي به عنوان مواد اوليه ي توليد اسپرم و انرژي جنسي محسوب مي شوند.

زندگي يك انسان از تلفيق يك اسپرم با تخمك شكل مي گيرد. تنها يك اسپرماتوزوئيد (نطفه) اين توانايي را دارد كه يك انسان جديد خلق نمايد. گفته مي شود كه در هر بار انزال، مردها ميليون ها اسپرم از دست مي دهند.

در يك زمين كشاورزي زماني كه كشاورز تصميم مي گيرد دانه بكارد، بهترين انواع دانه ها را انتخاب مي كند، زمين را به خوبي شخم مي زند، و دو تا سه دانه مي كارد –و نه ميليونها- و زمانيكه اين دانه ها بزرگ شده و رشد كردند، از آنها استفاده كرده ميوه هايشان را ميخورد و زندگي مي كند.

به عنوان مثال يك درخت ليمو را در نظر بگيريد. اين درخت زماني به مرحله تكامل خود مي رسد كه بتواند ميوه هاي رسيده ي ليمو پرورش دهد. اما اگر كسي به اين امر توجه نداشته باشد و ميوه ها را پيش از رسيده شدن كامل از درخت بچيند، با اين كار خود به رشد درخت صدمه وارد كرده و اجازه نمي دهد كه درخت به رشد و تكامل نهايي خود برسد. اين امر در مورد ارتباط جنسي نيز صدق مي كند. اگر فرد پيش از رسيدن به بلوغ كامل بخواهد از انرژي جنسي خود استفاده كند، به بدن خود صدمات جبران ناپذيري وارد مي كند كه در زير نگاه كوتاهي به اين مشكلات خواهيم داشت.

 

ارتباط خودارضايي با ضعف جنسي و انزال زودرس

مثالي كه پيشتر در مورد زمين كشاورزي، درخت ليمو، و رسيدن دانه هاي ليمو برايتان بازگو كرديم را يك بار ديگر در ذهن مجسم كنيد. ما در آن قسمت عنوان كرديم كه اگر اولين برداشت پيش از رسيدن كامل ميوه ها باشد، و كشاورز ميوه هاي نارس را از درخت بچيند، عمر درخت كم شده، و توانايي باروري آن نيز به شدت كاهش پيدا ميكند. اين امر در مورد حيوانات نيز صدق ميكند به همين دليل هم هست كه دامپزشكان اهميت بسيار زيادي براي اين امر قائل هستند. بايد بدانيد كه مطلب فوق در مورد انسان ها نيز صحت پيدا مي كند. اگر آقايون شروع كنند به برقراي روابط زياد جنسي با افرا مختلف، و يا پيش از رسيدن به سن 21 سالگي، خود ارضايي را تجربه كرده باشند -يعني زماني كه اسپرم ها به بلوغ كامل نرسيده اند- اين امر خلل جبران ناپذيري را به قواي جنسي شان وارد مي كند و بعدها عواقبي را در زندگي جنسيشان به وجود خواهد آورد. زماني كه مركز فعاليت هاي جنسي به دليل وجود مزاحمت هايي نظير خود ارضايي و يا آزار و اذيت هاي جنسي نتواند به درستي رشد پيدا كند، اندوخته قواي جنسي از سن 35 سالگي به بعد رو به تحليل مي رود و اين مورد نه تنها تاثير نامطلوبي بر روي دستگاه تناسلي مي گذارد بلكه عملكرد كليه سيستم هاي بدن را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد: دستگاه هاظمه، گردش خون، عملكرد غدد مترشحه، سيستم عصبي و ...

اين افراد به سرعت از سن 35 سالگي به بعد شاهد فرايند سالخورده شدن خواهند بود. خيلي زودتر از حالت طبيعي توانايي هايشان را از دست مي دهند و متاسفانه خيلي سريع روانه گورستان خواهند شد. در چنين شرايطي ارگان هاي جنسيشان نيز دچار اختلالات مختلفي شده و انواع بيماري هاي گوناگون جنسي به همراه بيماري هايي نظير اختلال سيستم عصبي و دگرگوني سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك و غدد درون ريز مي شوند.

خودارضايي كه از جمله نقص هاي فردي به شمار مي رود، سبب ايجاد تصورات شهواني در ذهن فرد مي شود. در دراز مدت فرد عدم تمايل جنسي نسبت به جنس مخالف خود را پيدا مي كند، از نظر ذهني خسته مي شود، و دچار ناتواني هاي جنسي خواهد شد.

ساموئل اون وير در بخش 9 كتاب خود با عنوان "ازدواج موفق" اينطور مي نويسد كه: "تصورات جنسي و تخيلات شهواني سبب ايجاد ضعف جنسي و ذهني مي شوند. شايد در نگاه اول اينگونه افراد نرمال به نظر برسند و مانند افراد عادي تحريك پذير باشند، اما زماني كه مي خواهند با طرف مقابل ارتباط برقرا كنند و خواسته هاي او را براورده سازند، به سرعت ارضا مي شوند، آلت تناسلي به حالت اوليه باز مي گردد، در بدترين حالت ممكن قرار مي گيرند، و دچار نااميدي و افسردگي مي شوند. آنها در توهمات جنسي خودشان را غرق كرده اند كه اين توهمات هيچ ارتباط و يا شباهتي به دنياي واقعي ندارند. به همين دليل هنگاميكه در شرايط طبيعي قرار مي گيرند، نمي توانند از خود واكنش مناسب نشان داده و شكست مي خورند. "ضعف جنسي-ذهني ترسناك ترين تراژدي است كه مي تواند براي هر زن و يا مرد با احساس و با منطقي اتفاق بيفتد."

زمانيكه يك فرد جوان دست به خود ارضايي مي زند، بازه زماني، براي او هيچ اهميتي ندارد و ترجيح مي دهد كه هر چه سريعتر خود را تخليه كند. در علم روانشناسي اين امر نهايتاً منجر به بروز عارضه ي انزال زودرس در فرد مي شود. علاوه بر اين، استمناء سبب انبساط عضلات اسفنكتر مي شود كه اين عامل به نوبه ي خود موجبات انزال زودرس را بيش از پيش فراهم خواهد آورد.

از سوي ديگر نبايد از اين امر غافل شد كه "ملاتونين" هورمون بي چون و چراي جواني است. فرايند سالخوردگي مستقيماً به ترشح اين هورمون در بدن بستگي دارد. اين هورمون در زمان جواني به وفور در بدن ترشح مي شود و از سن 25 سالگي به بعد ترشح آن در بدن كاهش پيدا مي كند. خود ارضايي، به ويژه در زمان جواني، باعث از دست رفتن ميزان بسيار زيادي ملاتونين در بدن مي شود. اين امر غده ي كاجي شكلي كه در بدن ملاتونين ترشح مي كند را ضعيف كرده، خاصيت مغناطيسي موجود در اين غده را كاهش مي دهد و بطور كلي سبب كاهش طول عمر آن مي گردد.

روابط جنسي نامشروع با افراد متعدد نه تنها از نظر فيزيكي مضرات بيشماري را در بردارد، بلكه مي تواند از نظر روحي و ذهني نيز بر روي افرادي كه اين كار را انجام ميدهند، تاثيرات نامطلوبي بگذارد. افرادي كه در مكالمات محرك جنسي شركت ميكنند، كساني كه به خواندن مجلات محرك جنسي معتاد هستند، و كساني كه به تماشاي فيلم هاي ضد اخلاقي جنسي گرايش دارند، مبحث ظريف و مطبوع رابطه جنسي را به صورت وحشيانه، به دور از انسانيت، و تنها با رضايت ذهني با نكبت و بدبختي همراه مي سازند. انسان ها بايد ياد بگيرند كه چگونه مي توانند هوشمندانه زندگي كنند.

 

ارتباط جنسي و ورزش

اخيراً محققان از وجود نيروي جنسي باخبر شده اند و سعي مي كنند تا از اين نيرو بـهره گـرفته و آن را بــراي موارد ديگري ذخيـره كرده و به كار گيرند. در ورزش مشت زنـي، هـر مـربي كارآمدي در حيـن دوره ي آمـادگي، بـوكسور خـود را براي 90 روز از بـرقـراري ارتـباط جنسـي منـع مـي كند تا هم انرژي او بيشتر شود و هم بتواند مشتهاي محكمـتري بـه حـريف وارد كند. در تيمهاي فوتبال نيز بازيكنان از 3 روز قبل از انجام بازي به حومه شهر انتقال داده ميشوند تا انرژي آنها بر اثر بـرقـراي رابـطه جنـسي تحـليل نـرود. در مسابقات قهرماني جهان در سال 1986م. تيم ملي كشـور آرژانتـين از هـمه تيم ها مدت زمـان بيشتـري را در اردوي آمـــادگي به سر برد و نتـيجـه چه شد: بدون شـكست از مسـابقات بـيرون آمـدند. يـك گـزارش علمي اثبات مي كند كه: "تستـوسترون نقـش مهـمي را در شـكل دهـي رفتار افراد بازي مي كند. اين هورمن به عنـوان نوعي محرك شناخته ميشود كه در كليه حالات فردي، از جمله عصبانيت و پرخاشگري نيز تاثير گذار است."

بنابر گزارش فوق در يك بازي فوتبال به راحتي مي توان تشخيص داد كه كدام يك از تيمها برنده خواهند شد: "تيمي كه در رگ هاي خوني بازيكنانش ميزان تستوسترون بيشتري موجود باشد."

در "ناسا" كه معتبرترين مركز پژوهش هاي علمي جهان به شمار مي رود، فعاليت هاي جنسي كليه ي دانشمنداني كه در آنجا مشغول به فعاليت هستند، تحت كنترل است تا پژوهشگران هميشه بتوانند در بهترين وضعيت مممكن ذهني و جسمي قرار داشته باشند.

در گذشته مردهاي يونان باستان تا سن 140 سالگي عمر مي كردند. تا همين چند وقت قبل هم مردم به راحتي تا سن 90 سال عمر مي كردند، اما اين روزها به دليل بروز پاره اي از مشكلات نظير خودارضايي، آزار و اذيت هاي جنسي، غذاهاي صنعتي، استفاده از هورمون هاي مصنوعي (كه مصارف مختلفي دارند، نظير: چاق كردن و بزرگ كردن زودرس جوجه ها و احشام) فرايند سالخوردگي از سنين پاييني (تقريباً 35 سالگي) شروع مي شود. در كل دنيا افراد انگشت شماري هستند كه از نظر اقتصادي كنترل همه افراد را به دست گرفته اند. اين افراد از قدرت رابطه جنسي نيز به خوبي اطلاع دارند؛ به همين دليل كليه ي امكانات موجود را فراهم مي آورند تا ذهن انسان هاي ديگر را تنها به اين امر متمركز كرده، عقل را از سر آنها بپرانند و كاري كنند تا آنها مطابق ميلشان عمل كنند. آنها به خوبي مي دانند كه انسان هاي كم عقل، سرشار از شهوت هستند، بر روي اميال جنسي خود هيچ گونه كنترلي نداشته و به راحتي ميتوان آنها را مطيع خود ساخت.

 

تئوري هاي پوچ مدرن در مورد ارتباط جنسي

نوگراياني كه بر روي ارتباط جنسي تحقيق و بررسي مي كنند، به سادگي به خود اجازه مي دهند كه قدرت و حق انتخاب جوانان را از بين ببرند. برخي از آنها مواردي نظير "خود ارضايي" را به جوانان پيشنهاد مي كنند. كينسي، مستر و جانسون كه به عنوان پايه گذاران مطالعات جنسي نوين شناخته مي شوند بر اين عقيده اند كه يك جوان مي تواند چندين مرتبه در طول روز خود ارضايي كند چراكه علم پزشكي هيچ گونه تاثير جانبي خطرناكي را پيدا نكرده كه مربوط به خودارضايي باشد. آنها بر اين باورند كه اهميت خود ارضايي به ويژه در زمان بلوغ كه خصوصيات هاي زنانه و مردانه در افراد بروز مي كند از اهميت بيشتري برخوردار مي شود و به همان اندازه كه در مردها اهميت دارد براي خانم ها نيز مهم است. اين افراد حتي معتقدند كه زن و مرد مي توانند در طول زمان قاعدگي ، با هم ارتباط جنسي داشته باشند؛ اما پژوهش هاي علمي اثبات كرده اند كه برقراري رابطه جنسي در زمان قاعدگي خطرناك و در عين حال زيان آور است چراكه در اين زمان مواد مرده و فاسد از بدن زن خارج مي شود كه اگر آلت تناسلي مرد با اين مواد تماس پيدا كند آنها را جذب كرده، خواص آن از طريق خون به سلول هاي عصبي مغز انتقال پيدا مي كند و بر روي قدرت جنسي مرد تاثير نامطلوبي مي گذارد. تعداد ديگري از اين محققان معتقدند كه برقراري ارتباط جنسي از راه مقعد بلامانع بوده و مي تواند بر طبق توافق طرفين انجام پذيرد. در مقابل اين ادعا بايد اظهار داشت كه هر يك از ارگان هاي بدن براي انجام دادن كار خاصي ايجاد شده اند و عملكرد مقعد نيز تخليه مدفوع است. افرادي كه اين كار را انجام مي دهند به عضلات همكش و تنگ كننده ي باسن (Sphincters) خود آسيب وارد كرده و سبب بروز بواسير و ساير عفونت هاي شديد روده و اثني عشر مي شوند. شايان ذكر است كه برقراري يك چنين روابطي به عنوان عمده ترين عامل انتقال بيماري هاي جنسي از جمله ايدز در ميان مردهاي هم جنس باز تلقي مي شود.

 

تئوري هاي پوچ محققان جنسي نوگرا

دكتر اسـپايـتك متخصص برجسته كالبد شناسي امريكايي و رئـيس جامعه عصب شناختي نيـويورك در كـتـاب خـود بـا عنوان "انرژي خالق" اظهار ميدارد كـه جنـون هـاي متفاوتي بـه واسـطه ي خـود ارضايي و آزار و اذيت هاي جنسي پديد خـواهد آمـد، چراكه مايـع مـغزي ابتـدا سـرشـار از لسيـتـين است و سپس بـواسطه انـزال غيـرمترقبه، از لسيتين خالي مي شود. به همين دليل ارگان ها بـه جـاي آن بايد از ساير بافت ها و اعصاب موجود در مغز استفاده كنند.

در هـر بار انـزال مـردها چيـزي در حـدود 300 تا 400 ميـليون اسپرم به همراه مقادير زيادي انرژي از دست مي دهند. واقعاً چه مي شد اگر انسانها مي دانستند كه چگونه مي توانند اين انرژي را به جاي خارج كردن از بدن، در بدن خود ذخيره نمايند؟! نتيجه حتماً انساني شبيه به سوپرمن مي شد!

پروستات غده اي است كه دقيقاً در زير گردنه ي مثانه قرار گرفته است؛ مايعي به رنگ سفيد كدر و لزج ترشح مي كند كه به عنوان وسيله اي براي انتقال اسپرم ها به شمار مي رود. اين غده تقريباً در سن 21 سالگي به مرحله ي رشد كامل خود مي رسد. زمانيكه فرد پيش از رسيدن به بلوغ كامل (در مردان سن 21 سالگي) دست به خود ارضايي مي زند، پروستات دچار ضعف و نقصان مي شود و اين امر سبب بروز اختلالات مربوط به پروستات در سنين چهل سالگي به بعد مي شود. اين اختلال بدين شرح است كه غده ي پروستات بزرگ شده، راه خروج ادرار را مسدود مي كند و فرد براي تخليه ي ادرار بايد بالاجبار از سند پزشكي استفاده كند. اين عارضه درست مانند وازكتومي، سبب ايجاد ناتواني جنسي مي شود.

بد نيست بدانيد بچه هايي كه پدر آنها خودارضايي مي كرده، نمي توانند در سلامت كامل روحي و رواني به سر برند. آنها داراي بيماري هاي گوناگوني هستند چراكه از يك تخم نه چندان سالم بوجود آمده اند.

خود ارضايي همچنين در خانم ها هم ديده مي شود و امري زجر آور و دردناك قلمداد مي شود.

خود ارضايي سبب ايجاد ناتواني جسمي و انزال زوردس مي شود. اين امر به وفور در ميان مردهاي سنين زير 40 سال قابل مشاهده است.

ساموئل اون وير در كتاب ديگر خود با عنوان " آموزش هاي بنيادين" در بخش "نوجواني" اينطور نوشته است كه: "جرم هاي خاموشي وجود دارند و پي آمدهاي منفوري در پي آن گريبانگير افراد مي شود. اگر فرد مشكلات جنسي اش را مخفي نگه دارد، مرتكب گناه مي شود. اگر در مورد مشكلات خود اطلاعات غلط بدهد نيز مرتكب جرم ديگري شده است."

"فسادي كه به واسطه خود ارضايي ايجاد مي شود، قابليت ها و توانايي هاي مغزي را به طور كامل از بين مي برد. افراد بايد توجه داشته باشند كه ارتباط تنگاتنگي ميان مني و مغز وجود دارد. مغز براي مني از اهميت ويژه اي برخودار است و مني هم براي مغز مهم است. مغز براي مني انرژي ايجاد كرده و سبب انتقال آنها مي شود، مني هم ذهن را تصفيه كرده و اگر در جهت درست هدايت شود، توانايي هاي آن را ارتقا ميبخشد."

"مطالعات فيلسوفانه اي كه عميقاً بر روي عملكرد غده هاي درون ريز متمركز شده اند، بر اين باروند كه بدن طي فرايند خودانزالي انرژي بي شائبه اي را از دست مي دهد. چه بسيار افرادي زيادي با چهره هاي زيبا بوده اند كه در اثر انجام اين كار زيبايي خود را از دست داده اند! چه بسيار مغزهايي كه منحط و فاسد شده اند! و ... همه و همه ي اين وقايع به دليل آن است كه انزال در شرايط و موقيعت و زمان مناسب انجام نپذيرفته."

"آمار و ارقام گوياي اين مطلب هستند كه اين روزها خود ارضايي در خانم ها و آقايون جوان بيش از پيش باب شده است. بيمارستان هاي رواني مملو از زنان و مرداني هستند كه مغزشان به دليل خودارضايي بيمار گشته. تيمارستان، مقصد نهايي فردي است كه به خودارضايي اعتياد پيدا مي كند."


خودارضايي در خانم ها

خودارضايي در خانم ها نيز به چشم مي خورد و اين امر، هم دردناك است و هم زجر آور. برخي از مضرات در خانم ها و آقايون مشابه است: اختلال در رشد سيستم عصبي، مغز، خستگي، از دست دادن انرژي و سر زندگي، كاهش قدرت حافظه و عدم تمايل به جنس مخالف. در خانم ها شاهد ناباروري نيز خواهيم بود. بدترين پي آمدي كه در خانم ها مي توان مشاهده كرد رفتارهاي متعارض رواني-اجتماعي است. خانم هايي كه مرتكب اين امر مي شوند به مروز زمان نمي توانند با هيچ مردي ارتباط جنسي برقرار كنند چرا كه به تدريج توانايي هاي اوليه جنسي خود را از دست ميدهند. خانمي كه خود ارضايي نمي كند، همچنان سرزندگي، زيبايي، برق چشمان، و توانايي جذب بالاي خود را حفظ خواهد نمود. خانم ها بايد از مشاهده ي تصاوير محرك جنسي خودداري كنند، در مكالمات مبتذل شركت نكنند، و فقط با افراد شايسته ارتباط دوستي برقرار كنند.


چگونه مي توان از خودارضايي دست كشيد؟

پيش از هر چيز بايد بدانيد كه افراد زيادي به مراكزي كه به اين منظور داير شده، مراجعه كرده و حتي در موارد خيلي حاد و پيشرفته نيز موفق به جلوگيري از اين عمل غير اخلاقي شده اند. چرا شما يكي از آنها نباشيد؟

بايد ياد بگيريد كه چگونه مي توانيد جلوي خود ارضايي را با استفاده از تكنيك هايي كه در جلسات آموزشي به شما تعليم داده مي شود، بگيريد. در اغلب اين جلسات مشاور سعي مي كند تا ضمير ناخودآگاه بيمار را به كار اندازد.

در اين جلسات به شما آموزش مي دهند كه تمايلات خودارضايي به عنوان يك عينينت دروني هستند كه به ذهن شما حمله ور مي شوند. شما بايد در مقابل آنها ايستادگي كرده و اجازه ندهيد كه به درون ذهنتان نفوذ كنند. در ابتدا شايد انجام اين كار قدري دشوار باشد و اين توانايي را نداشته باشيد كه فكرتان را بر روي چيز ديگري متمركز كنيد؛ اما با تلاش به راحتي مي توانيد آنرا تحت كنترل خود در آوريد. شما به راحتي قادر خواهيد بود آنرا به طور كامل از زندگي خود حذف كنيد. اگر فرد در گذشته دائماً خودارضايي مي كرده و سپس اين كار را متوقف كند، خودش متوجه تغييرات بوجود آمده در زندگي اش خواهد شد و مي تواند مقادير زيادي انرژي و توانايي هاي ذهني اش را ذخيره كرده و بدون احساس هيچ گونه ترس و واهمه اي با حقايق زندگي روبرو شود.

ساير راههاي جلوگيري:

آدات سالم را در خود تقويت كنيد: از تصاوير محرك جنسي اجتناب كنيد، به جوك هاي مبتذل گوش ندهيد، دوستان سالم براي خود انتخاب كنيد و از پوشيدن زير پوش هاي تنگ و چسبان خودداري نماييد.

از مصرف بيش از اندازه ي گوشت گاو، به ويژه در وعده غذايي شام خودداري كنيد. مصرف يك وعده غذاي حيواني آن هم در نهار كافي است.

برادر عزيز در مورد موضوع مشاوره در ذيل دستورالعملهي مورد نظر ارائه مى‏گردد اما آنچه باعث نجات و رسيدن به سعادت است همانا عزم راسخ و جديت و پشتكار دقيق و كامل شما است كه ميتواند كارساز واقع شده و شما را به مقصود برساند و الا به صرف بيان دستورالعمل و ارائه خدمات مشاوره‏ي مشكلي حل نشده و نخواهد شد. البته بى‏ترديد قبل از تمام اسباب طبيعي حضرت حق ياور شما خواهد بود و با استعانت از خداوند منان و عزم راسخ به استقبال از دستورالعمل‏ها مى‏رويم:

1- سعي كنيد هميشه پيش از خواب مثانه خود را تخليه كنيد و شب‏هي به خصوص غذايي سبك ميل كنيد.

2- هرگز شكم خود را بيش از حد معمول پر نكنيد بلكه تا چند لقمه ديگر كه جي داريد دست بكشيد.

3- از پوشيدن لباس‏هي تنگ و چسبان (به خصوص لباس زير اين‏چنيني) اجتناب ورزيد.

4- هرگز فكر گناه را به ذهن خود راه ندهيد و از تصور و تخيل امور جنسي و شهواني سخت پرهيز كنيد.

5- از خواندن، شنيدن، نگاه كردن به امور و تصاوير شهوت‏آفرين دوري كنيد.

6- از خوردن مواد غذايي محرك مانند: خرما، پياز، فلفل، تخم‏مرغ و غذاهي چرب اجتناب و يا به حداقل اكتفا نماييد.

7- از نگاه كردن و دست‏ورزي به اندام جنسي خود پرهيز كنيد.

8- هرگز به رو نخوابيد.

9- هيچ‏گاه تنها در يك مكان نباشيد تا فرصت و زمينه گناه از بين برود.

10- بري تخليه انرژي زايد بدن به طور منظم و زياد ورزش كنيد.

11- هيچ‏گاه بيكار نباشيد و هميشه بري مشغول ساختن خود به فعاليتي مطلوب و مثبت برنامه داشته باشيد.

12- روزه مستحبي بگيريد و اگر قادر نيستيد، روزه تربيتي بگيريد يعني به كمترين مقدار غذا و كم‏حجم‏ترين نوع غذاها اكتفا كنيد و وعده غذايي خود را كم كنيد.

13- هرگز به نامحرم نگاه نكنيد، حتي اگر به ارتباط كلامي با آنها مجبور باشيد.

14- با جنس مخالف رفتار متكبرانه داشته باشيد، هرگز با روي باز و نرمي با آنها برخورد نكنيد.

15- هرگاه افكار جنسي به ذهن شما وارد شد خود را تنبيه كنيد. مثلاً با بستن يك كش به مچ دست خود و كشيدن و رها كردن آن به خود هشدار دهيد.

16- به بدي گناه و عواقب آن بيانديشيد و تا زماني كه به گناه آلوده نشده‏ايد بيشتر در فكر زيان‏هي خطرات، آبروريزي و عقاب آن باشيد.

17- هرگز از رحمت خدا مأيوس نباشيد.

18- به محض لغزش فوراً توبه كنيدو سعي كنيد كه ديگر تكرار نشود.

19- قرآن زياد بخوانيد و در معاني آيات آن تفكر كنيد.

20- در مجالس مذهبي، دعا و توسل و موعظه زياد شركت كنيد.

21- از كتبي كه جنبه موعظه و بيدارگري قلبي دارد بهره بگيريد و مقيد باشيد در روز چند ساعت به مطالعه اين‏گونه كتب بپردازيد. بري مثال مجموعه كتاب‏هي شهيد دستغيب توصيه مى‏شود به خصوص كتاب گناهان كبيره، قلب قرآن، ايمان، قلب سليم و معاد و.

22- اوقات فراغت خود را با مطالعه، ورزش، زيارت، عبادت و عيادت از نزديكان و. پر كنيد.

23- به معاد و قيامت فكر كنيد.

24- ذكر لاحول ولا قوة الا باللَّه را زياد برزبان جاري سازيد.

25- عبادت‏هي خود مانند نماز و روزه و. را صحيح و دقيق و در اول وقت انجام دهيد و در انجام هر چه كامل‏تر و بهتر نماز خود بكوشيد و در اين مورد از كتاب آداب‏الصلوة امام خميني بهره بگيريد.

26- از محيطهي آلوده، سخت دوري كنيد و بيشتر وقت خود را در كتابخانه بگذرانيد و بى‏علت در خيابان‏هي آلوده نباشيد.

برادر عزيزم مجدداً تكرار ميكنيم كه سعي در پايبندي به دستورالعملها است كه مفيد خواهد بود، لذا تلاش كنيد كه كاملاً دقيق و صحيح به آنها عمل كنيد. اما بايد خاطرنشان سازيم كه عوارض استمناء خيلي زياد است و آنچه شما در لابلي نامه خود اشاره كرده و برشمرده‏ايد از عوارض زشت و منفي اين عمل پليد است، مثلاً عدم تمركز حواس، پرخاشگري، عصبانيت زود و سريع، تار شدن چشمان، كاهش دقت، لرزش دست‏ها و. جملگي از عواقب زشت اين عمل است كه در صورت استمرار حتي افكار و روحيات شما را نيز تهديد مى‏كند ولي با پاك ساختن رفتار خود از آن عمل زشت اين عوارض منفي نيز از بين رفته و فردي پاك و وارسته خواهيد شد و از زندگي خود لذت مى‏بريد، بنابراين به منظور فرار از پيامدهي منفي اين عمل زشت لازم است هر چه سريع‏تر و كامل‏تر به دستورالعمل‏هي فوق‏ الذكر عمل كنيد و ديگر هرگز به سراغ آن عمل نرويد. توجه داشته باشيد كه اگر دستورالعمل‏هي فيزيولوژيكي فوق مانند شماره‏هي 1 تا 10 را عمل كنيد، ديگر دچار نعوظ صبحگاهي نيز نخواهيد شد.

اميدواريم با عمل به برنامه ارائه شده، ديگر نيازمند ارتباط با جنس مخالف هم نباشيد، همان‏گونه كه پاكي چنين اقتضاء مى‏ كند و از جمله دستورهي اكيد ما همين است چه با ارتباط با جنس مخالف نيروي شهواني تحريك مى ‏شود و چون زمينه ارضي صحيح نمى‏يابيد به خودارضايي منتهي مى‏گردد بنابراين لازم است كه هرگز به سراغ ارتباط با جنس مخالف نرويد و به هيچ شكلي با آنها ارتباط برقرار نكنيد و همان‏گونه كه گذشت كاملاً متكبرانه رفتار كنيد.

 

تصاوير و فيلم هاي مستهجن مهمترين عامل تکرار مجدد خود ارضايي

مهمترین عامل تکرار مجدد خود ارضایی  تصاویر و فیلم ها ی مستهجن بوده که این روزها به راحتی در دسترس هستند.

 در واقع هر عملی که ما انجام میدیم تحت تاثیر فکر های ما هست که به مرحله اجرا میرسه اگر درباره چیزهای پست زیاد فکر کنیم نتیجه خوبی نخواهیم گرفت و اگر فکرمون را با هدف های والا واندیشه های  خوب و مفید پر کنیم نه تنها نتیجه خوبی خواهیم گرفت بلکه راهی برای نفوذ افکار بیخود و پوچ نخواهیم گذاشت. به نظر شما نگاه کردن به این تصاویر و فیلم ها  چه نتیجه ای داره؟ تا حالا تصمیم گرفتید از این رسانه ها دوری کنید؟

خب هر کس یه راهی داره . بهترین کسی که می تونه به شما کمک کنه خود شما هستید. تصمیم نهایی با شما هست. من برای خودم همیشه سعی کردم این طوری فکر کنم که نگاه کردن (و یا حتی فکر کردن برای نگاه کردن) به این چنین محرکهایی برابر خود ارضایی مجدد هست. سعی کردم که حتی فکر این هم به سرم نزنه که قصد کنم این کار را انجام بدم. 

این یک نکته ی خیلی مهم هست برای ترک کردن .به نظر من  ساده ترین راه ترک خود ارضایی همین هست.  مثل یک گیوتین عمل کنید و در نطفه فکرهای پوچ و بیخود و وسوسه انگیز را خفه کنید و سر از تنشون جدا کنید. احساس قدرت کنید و ذهنتون را با چیزهای مفید مشغول کنید.

توجه : بعضی ها نگاه می کنند و میگن مقاومت می کنیم ، این هم میشه ولی چرا لقمه را دور گردن میپیچونیم  ، در واقع مقاومت کردن در این مرحله خیلی سخت هست .پس اگر قصد ترک خود ارضایی دارید دنبال راه حل های عاقلانه باشید.

 دوستی از اعضای تالار یک مثال خیلی قشنگ زد گفت که : این کار مثل این هست که شخصی موزی را بخورد و پوست ان را جلوی خود بندازد و بگوید ای وای چیکار کنم الان دوباره میخورم زمین.

توجه :یکی از دوستان به من گفت که دیگران می گویند ترک خود ارضایی ممکن نیست. از افرادی که موج منفی بزرگی دارن دوری کنید چون این موجها نا خود اگاه روی شما تاثیر میگذاره . برید طرف افرادی که موفق هستند و از انها انرژی مثبت بگیرید. اگر میخواهید قربانی افراط و تفریط ها نباشید فکر کنید و بهترین را انتخاب کنید. از انتخابتون لذت ببرید .

این زندگی توست و تو انتخاب می کنی که چطور باشه ، اگر به این نمی توانم ها گوش کنی و قبول کنی که نمی تونی به نظرت تو زندگی موفق خواهی بود؟ فکر می کنم ترک خود ارضایی امتحان خوبی هست که خودمون را محک بزنیم. 

 

تنظيم : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر