چاپ اين صفحه صفحه اصلي سايت نبي اكرم صلوات الله عليه | موضوعات تحقيقاتي | ارسال نظر در خصوص اين مطلب
 

بسم الله الرحمن االرحيم

شيطان شناسي

شيطان موجودي است از جنس جن كه از خداوند اجازه گرفته تا در درون انسان وسوسه نموده و بديها را زيبا جلوه دهد. كار شيطان فقط زيبا جلوه دادن بديها در درون انسان است. اين عمل با قوه وهم و خيال در انسان اتفاق مي افتد يعني شيطان توسط قوه وهم و خيال انسان، بديها را در وجود او مي پرورد و نمايش مي دهد و به نحوي به ذهنش مي آورد كه آن بديها در نظر او زيبا جلوه كرده و به سمت آنها جذب شود.

بنابراين تسلط شيطان بر انسان تا زماني است كه در وجود انسان بدي از اخلاق رذيله يا محبتهاي منفي وجود داشته باشد زمانيكه ايندو از وجود انسان پاك شود شيطان ديگر تسلطي بر وجود انسان نداشته و از وجود انسان خارج مي شود و از بيرون از وجود انسان او را تحت نظر قرار ميدهد تا هروقت بر اثر خطايي روزنه اي در او بيابد در او نفوذ كند اين شيطان اخراج شده از وجود انسان همان شيطاني است كه هنگام جاري بودن در وجود آدمي ، در وجود انسان مي چرخد مانند چرخيدن خون در بدن.

بنابراين كار شيطان در فكر و انديشه و وهم انسان ، وسوسه گري است به واسطه بديهاي وجود انسان. در قرآن مي فرمايد "او سلطنتي بر كسانيكه ايمان آورده اند و توكل كرده اند ندارد." مرحله كامل اين عدم تسلط زماني اتفاق مي افتد كه فرد، مومن حقيقي شده و توكل كاملي نسبت به خدا داشته باشد. يعني از ظلمات و حيوانيات خارج شده و به نور رسيده باشد كه در اين صورت است كه چيزي در وجود انسان باقي نمانده كه شيطان بتواند به وسيله آن انسان را وسوسه نمايد. بنابراين حقيقت طلب پناهندگي به خدا از دست شيطان خروج از ظلمات مي باشد.

از خصوصيات شيطان تكبر و حسد نسبت به انسان است همچنانكه در موضوع حضرت آدم(ع) اينرا نشان داد و حريص است به گمراهي انسان بنابراين تمام رذايل اخلاق در وجود او جمع است. لذا كسانيكه داراي هر رذيله اخلاقي كه باشند شيطان در درون آنها مي چرخد تا گمراهشان كند و از اموري كه نفوذ شيطان را در وجود انسان زياد مي كند اطاعت امر اوست و پذيرفتن وسوسه هاي اوست اين امر باعث دوستي او با انسان مي شود چراكه كسي را توانسته به نحوي همانند خود كند.

از آنجاكه شيطان دشمني ذاتي با انسان دارد هيچگاه خيرخواه انسان نيست حتي التذاذات حيواني را هم به قدري براي انسان مي خواهد كه او را گمراه نمايد هر وقت انسان را گمراه كرد حتي لذتهاي حيواني را هم از انسان دريغ مي كند تا انسان را به نهايت ذلت بكشاند. اين امر از شدت حسد او نسبت به انسان است. اين است كه خدا در قرآن مي فرمايد "اي بني آدم آيا با شما عهد نكرديم كه شيطان را نپرستيد ، همانا او براي شما دشمني آشكار است." واضح است كه پرستش شيطان همان اطاعت اوست.

براي دور كردن شيطان او وجود خود كارهايي مفيد است از جمله :

1.      سجده و علي الخصوص سجده هاي طولاني

2.      ذكر خدا و حضور قلب

3.      ارتباط با اهل بيت (ع)

4.      نماز شب

5.      خودداري از غضب و شهوت و حب به زن

6.      صدقه دادن

 

نويسنده : بهرام محسني نسب (Bahrammn@gmail.com  )

 

والسلام علي من التبع الهدي

 

 

سيره نبي اكرم (صلوات الله عليه) | سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) | سيره بزرگان (رضوان الله عليهم)

موضوعات تحقيقاتي | مطالب جالب و آموزنده | لينك به سايتهاي مفيد ديگر