بسم الله الرحمن الرحيم

 

متن سخنراني در هيأت نبي اكرم صلوات الله عليه

تاريخ : 07/01/89 ، شنبه شب

موضوع سخنراني : سال نو و حضرت معصومه (س)

 

سال نو و حضرت معصومه (س)

من عيد را به تمامي دوستان عزيز تبريک عرض مي کنم .

وقتي طبق تقويم شمسي سال جديد مي شود و به تقويمهاي ديگر نگاه مي کنيم تقويم سال شمسي را يکي از بهترين تقويم هاي سال مي بينيم چرا که تناسب با ساختار مادي عالم دارد. در سال شمسي مقطعي را در نظر مي گيرند که وقتي زمين يک دور به دور خورشيد مي گردد و به آن مقطع مي رسد مي گويند يک سال کامل شده است و دقيقاً اين مقطعي را که در نظر گرفته اند آغاز بهار است آغاز زنده شدن طبيعت که سيستم مادي گياهي است. در صورتي که اروپائيها وسط زمستان را ابتداي سال ميلادي يا تحويل سال قرار داده اند. حتي ميلاد حضرت مسيح هم دقيقا در تحويل سال نيست. تحويل سال وسط سرمايي است که طبيعت در مرگ بسر مي برد.

نوروز و سال تحويل ايراني ها با اصل و ذات خود که زنده شدن طبيعت است سنخيت و هماهنگي دارد ما سال قمري را نفي نمي کنيم. سال قمري را در کنار و هم عرض سال شمسي و حتي فراتر از آن قرار مي دهيم، چراكه سال قمري سال ديني ماست يعني مناسبت هاي ديني ما به سال قمري است. سال قمري در نظام غير مادي جايگاه رفيع تري دارد اين اعتبارات بخاطر اين است که ريشه در اعتقادات ما دارد.

حديثي از امام صادق (ع) در مورد سال شمسي داريم که به سال شمسي بسيار اهميت مي دهند و در آخر حديث مي فرمايند عجم ها اين سال را گرفته اند و شما رها کرده ايد.

در ضمن بايد توجه داشت که باطن اين عالم با ظاهر آن ارتباط و تناسب دارد مثلا زماني که دختر خانم و آقا پسري با هم ازدواج مي کنند در شب زفاف يا ايام ابتدايي که در کنار يکديگر قرارگرفته و محرم مي شوند در ظاهر يک اتفاق مادي و ظاهري رخ مي دهد در صورتي که همين اتفاق مادي تاثير معنوي و باطني دارد بعنوان مثال مي گويند شما دينتان کامل شد، دليل اين تاثير چيست، آيا غير از اين است که باطن اين دنيا با ظاهر آن در ارتباط است.

در مورد عيد نوروز نيز به همين ترتيب است. درست است كه مي گوييم عالم ماده در بهار حيات مي يابد اما واقعيت اين است که در ايام بهار معنويت خاصي نيز در ما رخ مي دهد؛ لذا شعراي عارف ما در مورد عيد نوروز بحث باطني آن را در شعرهايشان رعايت کرده اند مثل شعرهاي حضرت امام.

باز تأکيد مي کنم که ماده و معنا با هم در ارتباط اند مثل نماز ؛ ظاهر نماز که رکوع ،سجود، ذکر و ... است اگر به درستي انجام نگردد معنويت و جنبه باطني نماز رخ نخواهدداد. از همين ارتباط ماده و معنا استفاده مي کنند و نتيجه گيري هاي عجيب و غريبي مي کنند مثلاً در چهره شناسي از ظاهر چهره پي به خصوصيات باطني فرد مي برند اما اين علم از نظر دين مردود است و نبايد دنبال اين علم رفت.

از ارتباط ماده و معنا نتيجه ديگري نيز مي توان گرفت، حضرت معصومه ايي است، در جايي دفن است، اما همين حضرت معصومه(س) را مي بينيد که از نظر باطني در درون عالم يکسري تأثير گذاري ها را دارد، در ظاهر، اين بانو در جايي به نام قم دفن شده اند اما همين حضرت معصومه(س) در اين مکان يک تأثير گذاري ويژه دارند.

حضرت معصومه 28 سال سن داشتند و ازدواج هم نکرده بودند، براي اينکه ملحق به امام رضا(ع) شوند به همراه 5 برادرش از مدينه به سمت طوس حرکت مي کنند، مأمون در آن زمان آن ها را رديابي مي کند و متوقف مي کند. تمام برادران حضرت معصومه را در شهر ساوه مي کشد بلکه تمام مردان آن گروه که براي مقصد طوس به سفر آمده اند را از بين مي‌برد، فقط زن ها مي مانند. بعضي ها دليل فوت حضرت معصومه(س) را غصه از دست دادن برادرنش مي دانند که مريض مي شوند و رحلت مي کنند و بعضي ها تنها مريضي را دليل فوتشان مي دانند اما اصل داستان اين است که حضرت معصومه از مدينه حرکتي مي کنند در منطقه ايي به نام قم مي آيند 17 روز در خانه يکي از مومنين به عبادت مشغول مي شوند در اين 17 روز بيماري به ايشان مسلط مي شود و رحلت مي کنند و سپس در اين شهر دفن مي شوند. دفن شدن ايشان در اين شهر قم همان و مرکز علم شدن اين شهر همان. شهر قم از مراکزي مي شود که مي گويند از ياري کنندگان حضرت وليعصر(عج) مي باشد.

حرکت از مدينه، رحلت و سپس دفن شدن ايشان در شهر قم با يک باطن اي در ارتباط است و آن اين است که شهر قم بعنوان پايگاه شيعيان مطرح مي شود.

بحث ديگر اين است که مگر يک خانم 28 ساله چقدر مي تواند توان معنوي داشته باشد که چنين جايگاه و اثرگذاري را داشته باشد به طوريکه حضرت تمام شيعيان را شفاعت مي کنند و هرکه اين بانو را زيارت کند پاداشش بهشت است. حضرت صادق(ع) قبل از بدنيا آمدن حضرت معصومه يا در زماني که کودکي بودند فرمودند فرزند من به قم مي روند دفن مي شوند و هرکه اين خانم را زيارت کند پاداشش بهشت است.

زماني که اين تعبيرات را مي بينيم عظمت خاص و ويژه اي را در حضرت معصومه(س) پيدا مي کنيم که طبيعتاً يک فرد به طور معمول آن هم يک زن نمي تواند تا سن 28 سالگي به اين عظمت برسد بلکه يک تأييدات الهي بايد بوده باشد. بنابرين اين خانم يک جايگاه ويژه اي در اين عالم و سيستم دارند، اين خانم تمام شيعيان را شفاعت مي کنند، شفاعت اتفاقي در آن عالم است که حقيقت آن در اين دنيا اتفاق افتاده است و آن هدايت است يعني تأثيرگذاري حضرت مصومه(س) به اين گونه است كه نقش هدايت تمام شيعيان را به عهده دارند.

در زمان قيام حضرت وليعصر(عج) شهر قم است که پايگاه شيعيان مي شود. همين تعبير نسبت به کوفه نيز مي باشد، مگر قم چه ويژگي دارد؛ مثل شهرهاي ديگر است. اما وجود و تأثيرگذاري معنوي اين حضرت در اين شهر است. براي همين ويژگي هاي خاص حضرت معصومه(س) است که دليل ازدواج نکردن ايشان را اين گونه گفته اند که براي آن حضرت هم کفوي نبوده است.

تمام فرزندان امام کاظم را در جاهاي مختلف به شهادت رساندند بطوريکه در تمام مناطق دور افتاده امام زاده مي بينيم بنابرين امام کاظم (ع) بر ما ايرانيها حق ويژه اي دارند.

تعبير ديگر که در مورد اين بانو مي کنند اين است که اين بانو همانطور که اسمشان معصومه است يکي از ويژگي هايشان معصوم بودنشان است. همچنين ويژگي ديگر اين بانو تأثير گذاري ويژه در باب علم است زيرا که مي بينيم شهر قم مرکز علم مي شود و تمام اين ها در حضرت معصومه جمع مي باشد و در واقع يک رشته از وجود ايشان که باب علم است اين گونه در شهر قم نمايان است. اگر خدمت حضرت برسيد و اهل علم باشيد حضرت بيشتر تحويل مي گيرند و مي بينيم که علما را دور ايشان جمع مي شوند.

تمام اين ويژگي و خصوصيات که در مورد حضرت گفته شد براي اين است که بدانيم بايد با حضرت چگونه در ارتباط باشيم.

ايشان معصوم هستند بنابرين عزيزان ، ما که مي خواهيم گناه نکنيم براي پاک شدن علي الخصوص در دنياي امروز که دنياي شهوت است به آنحضرت که معصوم هستند بايد زياد مراجعه کنيم از ايشان بخواهيم که ما را هم پاک بکند از ايشان علم ، فهم و پاکي بخواهيم.

 

 

و السلام علي من التبع الهدي

پياده سازي توسط آقاي مهدي غلامي