شیطان شناسی

شیطان شناسی

شیطان موجودی است از جنس جن که از خداوند اجازه گرفته تا در درون انسان وسوسه نموده و بدی ها را زیبا جلوه دهد. کار شیطان فقط زیبا جلوه دادن بدی ها در درون انسان است. این عمل با قوه وهم و خیال در انسان اتفاق می افتد یعنی شیطان توسط قوه وهم و خیال انسان، بدی ها را در وجود او می پرورد و نمایش می دهد و به نحوی به ذهنش می آورد که آن بدی ها در نظر او زیبا جلوه کرده و به سمت آنها جذب شود.
بنابراین تسلط شیطان بر انسان تا زمانی است که در وجود انسان بدی از اخلاق رذیله یا محبت های منفی وجود داشته باشد زمانی که این دو از وجود انسان پاک شود شیطان دیگر تسلطی بر وجود انسان نداشته و از وجود انسان خارج می شود و از بیرون از وجود انسان او را تحت نظر قرار میدهد تا هر وقت بر اثر خطایی روزنه ای در او بیابد در او نفوذ کند این شیطان اخراج شده از وجود انسان همان شیطانی است که هنگام جاری بودن در وجود آدمی ، در وجود انسان می چرخد مانند چرخیدن خون در بدن.
بنابراین کار شیطان در فکر و اندیشه و وهم انسان ، وسوسه گری است به واسطه بدی های وجود انسان. در قرآن می فرماید “او سلطنتی بر کسانی که ایمان آورده اند و توکل کرده اند ندارد.” مرحله کامل این عدم تسلط زمانی اتفاق می افتد که فرد، مومن حقیقی شده و توکل کاملی نسبت به خدا داشته باشد. یعنی از ظلمات و حیوانیات خارج شده و به نور رسیده باشد که در این صورت است که چیزی در وجود انسان باقی نمانده که شیطان بتواند به وسیله آن انسان را وسوسه نماید. بنابراین حقیقت طلب پناهندگی به خدا از دست شیطان خروج از ظلمات می باشد.
از خصوصیات شیطان تکبر و حسد نسبت به انسان است همچنانکه در موضوع حضرت آدم(ع) این را نشان داد و حریص است به گمراهی انسان بنابراین تمام رذایل اخلاق در وجود او جمع است. لذا کسانی که دارای هر رذیله اخلاقی که باشند شیطان در درون آنها می چرخد تا گمراهشان کند و از اموری که نفوذ شیطان را در وجود انسان زیاد می کند اطاعت امر اوست و پذیرفتن وسوسه های اوست این امر باعث دوستی او با انسان می شود چراکه کسی را توانسته به نحوی همانند خود کند.
از آنجاکه شیطان دشمنی ذاتی با انسان دارد هیچگاه خیرخواه انسان نیست حتی التذاذات حیوانی را هم به قدری برای انسان می خواهد که او را گمراه نماید هر وقت انسان را گمراه کرد حتی لذتهای حیوانی را هم از انسان دریغ می کند تا انسان را به نهایت ذلت بکشاند. این امر از شدت حسد او نسبت به انسان است. این است که خدا در قرآن می فرماید “ای بنی آدم آیا با شما عهد نکردیم که شیطان را نپرستید ، همانا او برای شما دشمنی آشکار است.” واضح است که پرستش شیطان همان اطاعت اوست.
برای دور کردن شیطان او وجود خود کارهایی مفید است از جمله :
۱٫ سجده و علی‌الخصوص سجده های طولانی
۲٫ ذکر خدا و حضور قلب
۳٫ ارتباط با اهل بیت (ع)
۴٫ نماز شب
۵٫ خودداری از غضب و شهوت و حب به زن
۶٫ صدقه دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *