مقام رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام)

مقام رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام)
شناخت ائمه (ع)
اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد
( یا رسول الله ) لولاک لما خلقت الافلاک
ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه
انا و علی ابوا هذه الامه

حقیقت رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) اول ظهور الهی و سرسلسله عالم خلق و تجلی اکمل و اتم حقیقت الهی در عالم خلق می باشد وجود رسول الله (صلوات الله علیه) اول خلق از روحانیین است . اوست که تقرب نسبت به او باعث تقرب نسبت به خداوند می گردد و می فرماید « ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه » یعنی فقط رسول الله است که الگوی برتر می باشد و هر کس بخواهد به انس با محبوب برسد باید خود را مطابق ایشان نموده و همانند او زندگی نماید و همه ائمه (علیهم السلام) هم خود را شبیه رسول الله (صلوات الله علیه) نمودند که در آن جایگاه عظمی قرار گرفتند . همچنین ائمه اطهار (علیهم السلام) آیینه تمام نمای ظهورات حق و تجلی کامل اسماء و صفات الهی می باشند . که خداوند جهت نشان دادن طریق رسیدن به خود ، ایشان را در میان بندگان قرار داد . ایشان خلیفه کامل الهی بوده و ایشان همان صراط مستقیمند که هر کس در این صراط قرار گرفت به تقرب الهی نایل گردیده و برترین مراتب انسانی را کسب نموده و به مقام انس با خداوند رسیده است .
ائمه اطهار (علیهم السلام) آیینه تمام نمای ظهورات حق و تجلی کامل اسماء و صفات الهی می باشند . که خداوند جهت نشان دادن طریق رسیدن به خود ، ایشان را در میان بندگان قرار داد . ایشان خلیفه کامل الهی بوده و ایشان همان صراط مستقیمند که هر کس در این صراط قرار گرفت به تقرب الهی نایل گردیده و برترین مراتب انسانی را کسب نموده و به مقام انس با خداوند رسیده است . خداوند خواست تا انسانها حقیقت الهی را دریافت کنند لذا برآن شد تا خود را به نمایش بگذارد لذا در قالب ائمه اطهار (علیهم السلام) که بزرگترین ظرفیتهایی هستند که می توانند خدا را نشان دهند خود را جاری نموده و ایشان را آیینه تمام نمای ظهور الهی قرار داد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *