موضوعات رشد دهنده مسئولین در جهت مسئولیتشان

موارد زیر موضوعاتی هستند که مسئولین هیات جهت رشد مسئولیتشان بایستی به آنها توجه نموده و آنها را پیاده نمایند :

ردیف شاخه کلی موضوع اولویت جایگاه
۱ مسئولیت فرهنگی دارای شخصیت فرهنگی بودن صفر قلبی
۲ دانش و شعور فرهنگی داشتن صفر فکری
۳ مدیریت فرهنگی و ویژگیهای شخصی انگیزه، دلسوزی و دغدغه داشتن یک قلبی
۴ اراده و عزم جدی یک قلبی
۵ پایبندی به اساسنامه و خط مشی هیات صفر عملی
۶ هماهنگی با تمام مسئولین به عنوان یک واحد صفر عملی
۷ دانش مدیریت دو فکری
۸ قدرت پیاده سازی مدیریت دو قلبی و عملی
۹ مسئولیت فعالیت خاص تخصص در فعالیت مربوطه یک فکری و عملی
۱۰ به روز رسانی دانش تخصص مربوطه دو عملی
۱۱ بهبود مستمر و حالتی پویا وپیشبرنده دو فکری
۱۲ خلاقیت و دارای طرح و ایده بودن دو فکری و قلبی

 

توضیحات :

۱٫    هر یک از ردیفهای ۳ ، ۴ و ۹ را کسی نداشته باشد حتی اگر همه مابقی خصوصیات را داشته باشد مانند آن است که هیچ ندارد این سه ، مقدمه و زیربنای تمام ردیفهای دیگر است .

۲٫       اولویت صفر به معنای آن است که در حال حاضر ضرورتی بر کار کردن دوستان در آن زمینه ها نمی باشد .

۳٫       اولویت یک ضرورت کنونی دوستان است .

۴٫       اولویت دو ضرورت آینده نزدیک دوستان است .

۵٫       حداقلهای خواسته شده همانی است که در اساسنامه آورده شده است.

۶٫       لازمه دارای انگیزه و دلسوزی بودن این است که این کار برای فرد مهم باشد. (ردیف ۳)

۷٫    اراده و عزم جدی جوهره آدمی است انسانی که اراده ندارد گویا هیچ ندارد چرا که اگر همه چیز هم داشته باشد چون بی اراده است نمی تواند هیچ یک از آنها را پیاده کند عزم و اراده هم با جدیت در انجام تصمیمات گرفته شده ایجاد می شود . این فشارهایی بر فرد دارد که نتیجه آن با اراده شدن فرد است . (ردیف ۴)

۸٫       نکاتی در خصوص فنون مدیریت به شرح زیر می باشند : (ردیف ۷)

۸-۱-            باید هدف را مشخص کند.

۸-۲-            باید بتواند افراد زیرمجموعه خود را اداره کند و برای زیرمجموعه خود ساختار تعریف کند.

۸-۳-            شرح وظیفه هر فرد را با توجه به مسیر رسیدن به آن هدف مشخص کند.

۸-۴-            بعد از آن، آنها را در جهت انجام وظایفشان راهنمایی کند.

۸-۵-            آنها را به خوبی با هم هماهنگ کند و ارتباط درستی بین آنها در جهت انجام وظایفشان برقرار نماید.

۸-۶-            نظارت کامل و کافی بر عملکرد آنها داشته باشد.

۸-۷-            مشکلاتشان را در جهت رسیدن به هدف حل کند.

۸-۸-            مرتباً‌توجه داشته باشد آیا این سیکل مجموعه را به هدف نزدیک می‌کند یا نه؟ و اگر مشکلاتی هست کجاست؟

۸-۹-            ارتباط این مجموعه را با مجموعه‌های بیرونی در جهت رسیدن به هدف برقرار نماید.

۸-۱۰-     ‌باید دید هر کدام از افراد زیر مجموعه به درد  چه کاری می‌خورند و شخصیت و توانمندی آنها با چه کاری هماهنگ است؟ و در همان کار از آنها استفاده شود.

۹٫    مدیر کسی است که با توجه به فنون مدیریت می تواند عده ای را با کمک منابع موجود در جهت هدف تعیین شده اداره کند و به آن هدف دست یابد . بهترین نوع مدیریت در فعالیتهای فرهنگی انجام مدیریت به همراه رهبری می باشد . (ردیف ۸)

۱۰٫   کسی که می خواهد در فعالیتهای خود متخصص شود باید مراحل زیر را بگذراند : (ردیف ۹)

۱۰-۱-         ببیند مجموعه ها یا افرادی که در فعالیتی مشابه این فعالیت موفق بوده اند چه می کنند .

۱۰-۲-         اقدام به تحقیق در کتب و افراد مطلع بنماید .

۱۰-۳-         از افرادی که در فعالیتهای مشابه موفق بوده اند مشورت گرفته و با آنها همصحبت و هم فکر شود .

۱۰-۴-         ضعفهای مجموعه خود یا ضعفهای موجود در خود را شناسایی نموده و با توجه به اطلاعات بدست آورده آنها را مرتفع نماید .

۱۰-۵-         هیچگاه از انجام تحقیقات درخصوص موضوع فعالیت خود ، خودداری ننماید .

۱۰-۶-         بر روی خود و مجموعه خود برنامه ریزی نماید تا توانایی های بیشتری را با توجه به تحقیقات انجام داده بدست آورد .

۱۰-۷-         دائما به ترتیب ردیفهای ۵ و ۶ را کامل نماید تا مرتبا درزمینه فعالیت مربوطه متخصص تر شود .

۱۱٫    جهت به روز رسانی دانش تخصص مربوطه فرد باید منابع تحقیق را بیابد و در آن زمینه شروع به تحقیق نماید . (ردیف ۱۰)

۱۲٫  جهت بهبود مستمر فرد باید راههای بهتر عمل نمودن را بیابد . پس لازمه آن به روز رسانی دانش تخصص مربوطه می باشد . (ردیف ۱۱)

۱۳٫   لازمه دارا شدن خلاقیت عبارت است از : (ردیف ۱۲)

۱۳-۱-            این قوه را ذاتا دارا باشد ( که همه آنرا دارند ) و فعال نمودن آن که ریشه در تخیل و ذوق و لطافت فکری و قلبی دارد .

۱۳-۲-            در فعالیت خود قوی و متخصص شدن

۱۳-۳-            دارای ذوق و لطافت بودن

۱۳-۴-            انجام به روز رسانی دانش تخصص مربوطه و فعالیت در جهت بهبود مستمر

 

و السلام علی من التبع الهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *