جلسه جمعه شب ها

پاره های تن خاتم الانبیاء
محمل بستند سوی دشت کرب وبلا
بهر یاری دین می کنند جان فدا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

بین این قافله طفلی مه منظر است
شش ماهه ی حسین علی اصغر است
همراه مادرش می رود کربلا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

عصمت کبریا دخت شاه نجف
قهرمان زنان با صد عز و شرف
می رود تا کند زنده دین خدا

یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین

حاج مهدی خرازی