نکات جدول برنامه ها:

1- مناسبتهایی که زیرشان خط کشیده شده فقط موضوع مداحی است و مناسبتی در آن تاریخ نیست.

2- نحوه عزاداری عادی یعنی فقط ذکر مصیبت. (حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت)

3- نحوه عزاداری مناسبتی یعنی ذکر مصیبت به همراه سینه زنی به صورت نشسته. (حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه)

4- نحوه عزاداری خاص یعنی ذکر مصیبت به همراه سینه زنی به صورت ایستاده و مفصل. (حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت)

برای دانلود برنامه هيئت نبي اكرم (ص) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود برنامه سال 1398 هیات نبی اکرم (ص) در قالب pdf